Енергийна финансова група АД

Основна Информация

ЕФГ, в което Богомил Манчев е основен акционер, се занимава с търговия с електроенергия. Задълженията към КТБ са изчистени чрез прихващания.

ЕИК

131332101

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

40 561 474 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

36 159 042 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Свързани лица

“Риск инженеринг”, “Си Ен Джи Марица”, “Финанс Инженериннг”, ТЕЦ “Марица Изток” 2, “Кимпекс Енерджи“, Богомил Манчев

Цесии и прихващания

Цесии:

10.9 млн. евро и 610 х. лв.

Прихващания:

5.9 млн. лв. 18.3 млн. евро, 3 млн. щ.д.

Подробно

ЕФГ е лицензиран търговец на електроенергия.

Дружеството е създадено през 2004 г., като първоначално акционери са Андрей Владимирович Кристов, Богомил Манчев и Николай Вузев. Впоследствие Манчев и Вузев изкупуват акциите на Кристов. Николай Вузев, който понастоящем е изпълнителен директор на ЕФГ, е бивш заместник министър на търговията и бивш директор на “Химко”. В СД са още синът на Николай Вузев – Александър Вузев и Стилиян Христов. Заедно с Владимир Манолов, Вузеви участват в “Аркадия Сървиз”.

Богомил Манчев е собственик на “Риск Инженеринг” и основен привърженик на строителството на АЕЦ “Белене”. Считан е за един от хората направили първоначалните връзки на Цветан Василев в енергетиката и довели до концентрцията на свободните средства на държавни дружества в КТБ. Вузев и Кристов са били съдружници в “Собел Сървиз” със сръбския магнат Вук Хамович и Младен Стийович, което пък ги свързва с EFT – износител на ток, който бе замесен в спор за неплатени транзитни такси на НЕК. Биволъ свързва Кристов с IPN и покойния Илия Павлов.

Според финансовия отчет за 2014 г. приходите на ЕФГ са в размер на 182 млн. лева, а печалбата – 1.3 млн. лева. Съдейки по структурата на търговските вземания, които са основните му активи, ЕФГ търгува основно с крайни клиенти и търговци на ток у нас, Словения, Гърция, Турция и др. То има клон в Македония. Дъщерното дружество – ЕДК осъществява продажбите на електроенергия в страната и притежава eлектропроводна мрежа в района на “Горубсо – Мадан”.

Според доклада на AlixPartners EФГ има приходи от над 180 милиона лева годишно и е изплатило оставащия си нетен кредит след прихващане. То е заложило като обезпечение редица активи в полза на КТБ, пише в кратката бележка към доклада. От неговата сметка в КТБ са направени редица плащания към “Марица Изток” 2 ЕАД.

AlixPartners твърди, че ЕФГ е свързано с т. нар. Марица груп – група от миннодобивни дружества, към които те причисляват и „Си Ен Джи Марица”.
Съдружници в „Си Ен Джи Марица” са Пламен Петров Павлов и “Синектик”. “Си Ен Джи Марица” ООД, притежава лицензии за газификация на няколко общини в Централна България и също има задължения към КТБ, погасени чрез прихващане.

В доклада на Временната парламентарна комисия за КТБ дружеството се споменава във връзка с “Кимпекс Енерджи” (друг кредитополучател) и откритата ескроу сметка в Ситибанк, където постъпват средства от крайните клиенти на ЕФГ и се извършват разплащания за “Кимпекс”.

Не е ясно каква част от кредитите са прихванати и дали има непогасен дълг към КТБ. Според доклада на AlixPartners от общото задължение в размер на 53 млн. лева (това е повече от посоченото в други източници) са прихванати 16.5 млн. лева. Според ГФО за 2014 г. дружеството има задължения по договор за цесия от 30.6 млн. лева (2.2 млн. лева през 2013 г.), приходи от договор за цесия в размер на 4.4 млн. лева и непогасени задължения по кредити за оборотни средства към “една търговска банка” от 18 млн. лева. Възможно е синдиците да не са прихванали цялата заявена сума. Според доклада на синдиците по чл. 62 от ЗКИ са заявени много повече прихващания, в това число единично прихващане за 17.3 млн. евро.

Обезпечения

Да, но не са посочени

Актуално състояние

гр. София 1618, р-н Витоша, ул. “Вихрен” № 10

Богомил Манчев – 62.%, Николай Вузев

Николай Вузев – изпълнителен директор
Александър Вузев
Стилиян Христов

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618, р-н Витоша, ул. “Вихрен” № 10

Богомил Манчев – 62.%, Николай Вузев

Николай Вузев – изпълнителен директор
Александър Вузев
Стилиян Христов

100 000 лв.