Глас Индъстри АД

Основна Информация

“Глас индъстри” е дружеството, чрез което бе купена Сръбска фабрика за стъкло.

ЕИК

201400597

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

127 507 164 лв.

Кредити при затварянето на банката:

129 373 948 лв.

Кредити към 30.09.2015:

139 500 000 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

177 018 713.44 лева

Свързани лица

“Рубин Индъстри”, “Рубин Инвест“, “Вивес”, “Рема трейд”, “Литекс Моторс“, “Снежин 2003”, Сръбска фабрика за стъкло.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Създадено през 2011 г. първоначално с едноличен собственик “Рубин индъстри”, това дружество е част от сложната плетеница от фирми, чрез които Цветан Василев, след като придоби закъсалия стъкларски завод в Плевен, осъществи мащабната инвестиция в Сръбска фабрика за стъкло Парачин. Впоследствие акции в него придобиват “Вивес”, “Рема трейд”, “Аквафинанс”, “Снежин 2003”, “Аутомобил продюс” (“Ауто Инвестмънт”, сега на адреса на “Литекс”), а през 2014 г. за кратко – сръбски физически лица, показва акционерната книга в Търговския регистър (ТР).

“Глас индъстри” в консорциум с “Рубин” купи 64% от фабриката в Парачин през 2012 г. за 35 млн. евро. Консорциумът е създаден, тъй като “Рубин” среща финансови трудности да изпълни инвестиционната си програма по приватизационния договор. Впоследствие “Глас Индъстри” придобива 99% от консорциума. Продавач на фабриката бе сръбският газов монополист “Сърбиягаз”. През същата година “Велдер” (едно от дружествата на Василев) обяви план за преструктуриране в размер на 100 млн. евро. Почти всички заеми на “Болкан Глас” също са били прехвърлени към “Глас индъстри”.

Общо неизплатените кредити на двете компании са 215.3 млн. лева, предназначени за Сръбска фабрика за стъкло и други цели. Освен това има банкова гаранция за 6 млн. лева.

По-голямата част от 109.8 милиона евро общо изтеглени от от “Глас Индъстри” и “Болкан Глас”, или 86 млн. евро от  са инвестирани в акции и операциите на Сръбска фабрика за стъкло, според доклада на AlixPartners. Остатъкът от кредита е  използван за плащането на кредитни лихви към КТБ и плащания към други свързани юридически лица, които не изглеждат свързани със стъклопроизводството. Тези преводи са към Рауърт Овърсийз СА (оттам за DWL Корпорейшън в Черна гора и Lanbray Ltd) и към Корп Инвестмънт ДOO, Сърбия.

Задълженията към ноември 2015 г., които са общо 78.764 млн. евро, е трябвало да бъдат обезпечени с особен залог върху акциите в Сръбска фабрика за стъкло АД. Но не е направено вписване на залога, според доклада на Временната парламентарна комисия.

Според доклада на Alix Partners “въпреки че КТБ има потенциално действителен залог върху 72.67% от акциите, компанията може да бъде неподходящ и рисков актив”. Сръбска фабрика за стъкло е поръчител спрямо четири от петте кредита, като е солидарно отговорна за непогасените кредитни баланси.

Оценката на Alix e, че 64.4 млн. лв. (50% от четирите кредита на “Глас Индъстри”, при които Сръбската фабрика за стъкло е солидарен длъжник) може да са възстановими, въпреки текущото лошо финансово състояние на Сръбската фабрика за стъкло.

Последното събрание на акционерите, от което има протокол (20.11.2014), назначава в УС Небойша Симонович, Ратко Ристич и Петар Видич. От това вписване става ясно, че Илия Терзиев (“Литекс Моторс”) е заменил “Ауто Инвестмънт”.

На 12 ноември 2015 г. СГС по иск на синдиците на КТБ за обявяване на “Глас Индъстри” в несъстоятелност назначава временен синдик и налага запор върху акциите в СФС. От материалите по делото става ясно, че за 2013 г. загубата е 9 145 976.45 лева, а за 2014 г. загубата е 8 658 056.46 лева.

Дни по-късно сръбските медии съобщават, че оръжейната компания “ЦПР Импекс” е придобила дела във фабриката от “Глас индъстри” срещу 5 млн. евро. Според публикация във “Вечерни новости”, която се позовава на малката оръжейна компания, тя ще придобие 55-процентния дял на “Глас Индъстри” след като изплати дълговете на фабриката за 16 млн. евро. Компании на Цветан Василев ще продължат да държат 33%, а “Рубин”, Плевен – 11 %.

През април ЦПР Импекс е поискало да бъде присъединено като кредитор в производството по несъстоятелност, става ясно от деловодната система на СГС. Не е известно основанието за този иск, който би позволил на сръбската компания да участва в процеса. Няма потвърджение за сключена сделка с ЦПР Импекс.

С писмо от 6.10.2015 г. сръбската Агенция за приватизация е уведомила, че предвид изпълнената инвестиционна програма няма правомощия за контрол по отношение на забраната за продажба на акции от фабриката.

Сръбска фабрика за стъкло е публично дружество и данните на сръбската борса и регистър, както и публикуваният на сайта на компанията компанията протокол от Общо събрание на акционерите на 29 юни 2016 г. показват, че не е осъществена промяна на собствеността.

Според регистъра на сръбския депозитар “Глас индъстри” АД притежава пряко 32% от сръбската компания, консорциумът “Рубин-Глас индъстри” – 67.8%.

Капиталът на SFS се състои от 8 030 982 000 динара парична вноска и 1 997 707 200 динара непарична вноска. Акциите са с номинал 600 динара, а последната им борсова цена от 2012 г. е 430 динара.

Последният финансов отчет за 2015 г. сочи загуба от 1.36 млн. динара.

Обезпечения

Особен залог на 5 355 208 акции от СФС (40%) – невписан в сръбския регистър, четири броя договори за поръчителство от сръбската фабрика – невалидни, залог на бъдещи вземания

Актуално състояние: иск за несъстоятелност

гр. София 1612, ул. “Хубча” №8, ет. 3, email: glass_industry@mbox.contact.bg

Вивес – 41%, “Рема трейд” – 25%, “Снежин 2003” -9%, Илия Терзиев – 25%

Росен Милошев
– временен синдик
Небойша Симонович – изпълнителен директор, Ратко Ристич и Петар Видич

10 000 000 акции с номинал 1 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1612, ул. “Хубча” №8, ет. 3, email: glass_industry@mbox.contact.bg

Вивес – 41%, “Рема трейд” – 25%, “Ауто Инвестмънт” – 25%,  “Снежин 2003”  – 9%

Елена Славчева Инджева (гл. експерт в Управление Кредитиране на КТБ),
Георги Димитров Маджаров – изпълнителен директор, Мая Стоева

10 000 000 акции с номинал 1 лв.