Бургас Мийт ЕООД

Основна Информация

Основана е през 2003 г. и макар да има бизнес дейност и да разполага с активи, голяма част от задълженията са били насочени към други компании. В несъстоятелност

ЕИК

131058690

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

30 313 496 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

24 818 130 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

1 799 772 лв. и 17 045 913 евро (35 138 680.02 лв.)

Свързани лица

“Сити Пропъртиз”, “Као Какао”, Биокемикъл БГ АД

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е регистрирано през 2003 г. като “Стивал” ООД със съдружници Валери Карадачки и Светлозар Томанов. През 2004 и 2006 г. двамата последователно продават дяловете си на Мадлен Трайкова и дружеството се преименува на “Мадли”.

На 14 март 2007 г. “Мадли” сключва сделка за покупка на 50 000 тона зърно от Държавния резерв с ангажимент да върне 52 375 тона. Сделката разчита на това, че през лятото цените падат, но в конкретната година се случва обратното. Това забавя връщането на зърното в резерва и предизвикна напрежение, включително в парламента. Сделката предизвиква скандал и с това, че по време на осъществяването й “Мадли” не е вписана като търговец на зърно. По онова време заместник-министър на бедствията и авариите, отговорен за Държавния резерв, е Делян Пеевски.

През 2011 г. на дружеството е възложено клането на животни във връзка с епидемията от шап в Бургаска област. В протокол на УС на КТБ от 16 май 2013 г. се отбелязва, че “Бургас Мийт” ЕООД е свързано с “Ню Бизнес Адвайзърс” ООД като съакционер в “Сити Пропъртиз” (и двете имат кредити). “Бургас Мийт” притежава 47% от “Сити Пропъртиз” АД, както и 51% участие в “Као Какао” ООД. Според отчет за 2011 г. дружеството е притежавало с ДМА на стойност 824 хил. лева, а основните му активи са акции и дялове и заеми за други дружества.

По иск на КТБ на 10.07.2015 съдът обявява свръхзадължеността на “Бургас мийт” ЕООД с начална дата 31.12.2009 г., постановява общ запор и възбрана и прекратяване на дейността. С решение от 09.03.2016 дружеството е обявено в несъстоятелност и дадено начало на осребряване на имуществото.

Синдикът Росен Милошев е оспорил пред съда сделки с имущество на “Бургас Мийт”.

Дружеството има пет заема в периода 2009 – 2014 г. Част от задълженията по тях са погасени.

Първият и вторият – според доклада на Временната парламентарна комисия – са инвестиционни кредити от 2 млн. лева и 4.1 млн. евро, за покупка на оборудване и недвижим имот в с. Морава, и доизграждане на свинекомплекс. Според доклада на AlixPartners обаче, първият заем е достигнал “Фина-Ц”, а вторият (в техния списък четвърти на стойност 3.8 млн. евро) е използван за плащане към “Омега Агро” за покупка на имоти и плащане към “Хелт енд Уелнес” (друг длъжник на КТБ).

Третият (според AlixPartners – петият) е инвестиционен кредит от 14.3 млн. евро за закупуване на машини за свинефермата. От него 5 милиона евро са били използвани за финансиране на “Бромак” – като част от сделка за 47 млн. лева за покупка на акции от КТБ на 22 май 2013 г.

Следва инвестиционен кредит от 4.466 млн. евро за увеличаване на капитала на дъщерно дружество и други цели. В списъка на Alix Partners това е кредит №3, от който са усвоени 5.1 млн. лева, а те са използвани за погасяване на задължения на “Сити Пропъртиз”, “Велинград Пропъртиз”, самия “Инкомс телеком холдинг”, макар и с малка сума, и др.

Последният заем от 5.224 млн. евро е за оборотни средства и бил допълван с анекси, според доклада на парламентарната комисия. Според AlixPartners са усвоени 6.4 милиона евро, в периода от 29 юни 2011 г. до 14 април 2014 г. От тях са се възползвали “Корси Маунтин” (погасяване на заем), “Сана Спейс Хотел”, “Рубин”, “Глас Индъстри” и др. Част от имотите, които е трябвало да послужат като обезпечение, вече не са собственост на кредитополучателя. Вписан е само залог на ДМА по първия заем.

Според обвинителния акт на Цветан Василев по договор от 29.06.2011  са усвоени 1.78 млн. евро с крайна цел финансиране на Корси Маунтин Рисорт АД, Рубин Индъстри ЕООД, Принт Инвест 1 ЕООД, Юлинор ЕООД, Интегрирани пътни системи АД и Снежин 2003 ЕООД и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател – Бургас Мийт ЕООД, както и на Корси Маунтин Рисорт АД, Билдинг Рисорт ЕООД и Транстрейдинг ЕООД.

Следва договор от 28.12.2011 г. на стойност 2.6 млн. евро, от които са усвоени 6.945 млн. евро, а средствата са с цел “финансиране на Корси Маунтин Рисорт АД, Рубин Индъстри ЕООД, Принт Инвест 1 ЕООД, Юлинор ЕООД, Интегрирани пътни системи АД и Снежин 2003 ЕООД и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател – Бургас Мийт ЕООД, както и на Корси Маунтин Рисорт АД, Билдинг Рисорт ЕООД и Транстрейдинг ЕООД”. На 19.03.2013 г. по договор за 1.5 млн. евро са усвоени 3.55 млн. евро с цел “финансиране на Корси Маунтин Рисорт АД, Рубин Индъстри ЕООД, Принт Инвест 1 ЕООД, Юлинор ЕООД, Интегрирани пътни системи АД и Снежин 2003 ЕООД и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател – Бургас Мийт ЕООД, както и на Корси Маунтин Рисорт АД, Билдинг Рисорт ЕООД и Транстрейдинг ЕООД”.

На  основание договор от 22.07.2011 г. за 5.2 млн. евро (усвоени 5.08 млн. евро) са чрез Хедж Инвестмънт България АД са погасени задължения на дружеството АГП Дивелопмънт ЕАД към Инкомс Телеком Холдинг АД, Логистичен парк – Запад АД и Велика Турс ООД, както и е увеличен капиталът на Инкомс – битова техника АД посредством Сити Пропъртиз АД.

Отново според обвинителния акт на основание договор от 16.05.2013 г. е отпусната сумата от 14.3 млн. евро “с крайна цел финансиране на Сентрал Техно Инвест ЕАД, Карне-М ЕООД, Юлита 2002 ЕООД, Синектик ЕООД, Инвест Мениджмънт ООД, Кен Трейд ЕАД, ТЦ-ИМЕ АД, Технотел Инвест АД и Акванада ЕООД, и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Бургас Мийт ЕООД, Юлита 2002 АД, Билдинг Рисорт ЕООД, Елтауър ЕООД, Ем Стейт ЕООД, Дивал 59 ЕООД, Хедж Инвестмънт България АД, БГ Корпорейшън ЕООД, Транстрейдинг ЕООД, КООП Инвестмънт ЕАД, Корект Фарм ЕООД, Принт Инвест 1 ЕООД, Сън Сити 03 АД, Снежин 2003 ЕООД, Ем Проджект 1 ЕООД, Критие ООД, Витро Инвест АД, Технотел Инвест АД, Корси Маунтин Рисорт АД, Акванада ЕООД, Ти Си Инвест АД, Консулт АБ ЕООД, Глобал Агро Трейд ЕООД, Инвестмънт Проджектс АД, Риъл Естейт Проджектс ЕООД, Шип Инвест АД, Порт Инвест Русе ЕАД и Евробилд 2003 ЕООД”.

Обезпечения

Залог на ДМА с остатъчна стойност 142 хил. лв., останалите обезпечения не са учредени

Състояние към 1.5.2017 г.: В несъстоятелност

София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 6
email: burgas_meet@mbox.contact.bg

Мадлена Димитрова Трайкова

Ивайло Дилянов Трифонов – лишен от разпоредителна власт

Росен Милошев – синдик

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ” №159, ет. 6
email: burgas_meet@mbox.contact.bg

Мадлена Димитрова Трайкова

Величко Иванов Сянков

5 000 лв.