Биокемикъл БГ АД

Основна Информация

Новосъздадено дружество, което получава голям кредит за покупка на недвижими имоти и машини за производство на биодизел. Предвидените обезпечения не са вписани и през август 2014 г. имотът в Разлог е продаден. В процедура по несъстоятелност

ЕИК

201346103

Свързани материали

Кредитна история

Кредити при затварянето на банката:

29 864 261 лв.

Кредити към края на 2013:

10 439 276 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

21 249 098 евро (41 559 623.34 лв.)

Свързани лица

“Кристал Химия Трейдинг – БГ” ЕООД, “Юлита 2002“, “Пайн Кемикълс”, “Пирин голф пропъртиз”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е създадено през 2010 г. с акционери “Пайн кемикълс” – 50% и “Пирин голф пропъртиз” – 50%. Делът на “Пирин Голф Пропъртиз” е запориран от НАП. Дружеството е собственост на Анна Йорданова Христова (“Карне М 1”, “Вип Пропъртиз”) и Иван Стойков Кадийски. В миналото дял е имала и Мадлен Трайкова (“Бургас Мийт”).

Съдружници в “Пайн Кемикълс” до 2015 г. са били Анна Йорданова и “Юлита 2002”. Съдружници в това дружество са още Стоян Демиревски (собственик на “Кристал Химия Трейдинг” – друг кредитополучател) и Венцислав Гачев Неков (от началото на 2014 г. директор на “Пристанищен терминал Русе Запад”).

Дружеството има един заем от 2011 г. за закупуване на недвижим имот в Разлог, както и дълготрайни активи (машини и оборудване) за изграждане на предприятие за производство на биодизел. Първаначалната сума е била 1.35 млн. евро и това съответства на сумата на ДМА в баланса за 2011 г. (3 млн. лева). След това обаче с анекси са добавени задължения, като по-голямата част от средствата са преведени към свързани дружества. Според доклада на AlixPartners 6 млн. евро са преведени на “Фина – С” за закупуване на ДЦК (съдейки по доклада на КОНПИ това е с цел закриване на репо-сделка с ДЦК на ТЦ-ИМЕ). А 1.4 млн. евро са преведени по сметката на Антоанета Василева, съпругата на Цветан Василев. Не са учредени предвидените обезпечения.

На 6 август 2014 г. имотът в Разлог е прехвърлен на “Екохим БГ”, дружество от Велинград, учредено на 30 юли 2014 г. Вписването в Търговския регистър е извършено от адвокат Мартин Милчев Апостолов, който обслужва много фирми на Цветан Василев.

На 20.05.2015 КТБ е поискала обявяване в несъстоятелност заради задължения в размер на 17 196 673 евро. “Биокемикъл БГ” е обявен в неплатежоспособност с начална дата 25.9.2014 г.   КТБ и НАП са единствените кредитори.

Обезпечения

Не са вписани. “Кристал Химия Трейдинг” е съдлъжник

Актуално състояние

гр. София 1407, ж.к.Лозенец, ул. Голо Бърдо No 10

“Пайн кемикълс” – 50% и “Пирин голф пропъртиз” – 50%

Виктор Петков (Македония)
Георги Костадинов Иванов – изпълнителен директор
Иван Любчов Петров

Синдик – Ванко П. Митев

1 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1407, ж.к.Лозенец, ул. Голо Бърдо No 10

“Пайн кемикълс” – 50% и “Пирин голф пропъртиз” – 50%

Стоян Василев Демиревски – изпълнителен директор
Анна Йорданова Христова
Иван Стойков Кадийски

1 млн. лв.