Болкан Глас АД

Основна Информация

Основана е през 2013 г., а полученият кредит е свързан със Сръбска фабрика за стъкло.

ЕИК

202459470

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

52 163 863 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.6.2014 г.):

85 958 729 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

120 055 798.38 лв.

Свързани лица

Глас Индъстри” АД, “ТЦ- ИМЕ” АД, “Технотел Инвест” АД

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Собственост на “ТЦ-ИМЕ” АД и „Технотел Инвест АД”, в което “ТЦ-ИМЕ” има 94.9%.

Дружеството няма дейност. Заличени са директорите по тяхна молба. Поискан е запор върху акциите на “Технотел” и “ТЦ-ИМЕ” по постановление и запорно съобщение на НАП.

Според списъка на кредитите без обезпечение или с недостатъчно обезпечение, публикуван от синдиците на КТБ, дружеството има необезпечен кредит в размер на 43.95 млн. евро.

Според доклада на парламентарната комисия от усвоените 85 млн. лева, 83 млн. лева са преведени на “Глас Индъстри” въз основа на договор за необезпечен заем за 30 млн. евро. Дружеството не е осигурило договореното допълнително обезпечение. Не са налични документи, които да доказват инвестицията в нов цех и инсталация за преработка на отпадъци от стъкло в Сръбска фабрика за стъкло.

Освен това, малка част от получените средства са насочени към други лица – Moana, “НДГ Кънсълтинг” ООД – Сърбия,  “Футбол Про Медия”. Докладът на AlixPartners посочва и други плащания, които възлизат на 3.1 млн. евро, до “ТВ 7” ЕАД, “Болкан Българска Телевизия” ЕАД, “Глобални Пътни Системи”, “Сагара Трейд” АД, “Краун Медия” ЕАД,  “Кен трейд”, “Вивес”. Те изглеждат несвързани с дейностите на Сръбска фабрика за стъкло.

Обезпечения

Не са учредени

Актуално състояние: Няма дейност

гр. София, бул. “Цар Борис III” № 159, ет. 6

ТЦ-ИМЕ – 50% и “Технотел инвест” – 50%

Заличени по тяхна молба

1 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София, бул. “Цар Борис III” № 159, ет. 6

ТЦ-ИМЕ – 50% и “Технотел инвест” – 50%

Ясен Петров Петров
Здравко Георгиев Манев
Марияна Кирова Кирова

1 млн. лв.