ЮМС АД

Основна Информация

Основана е през 1994 г. и е свързана с рекламния бос Красимир Гергов. В несъстоятелност

ЕИК

831657906

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

0 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

36 453 779 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

25 974 015 евро (50 800 757.76 лв.)

Свързани лица

Красимир Гергов

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството, което се занимава с рекламна дейност, е основано през 1994 г., а според първия публикуван протокол от 2008 г. негови акционери са били Христо Тучев и Николай Красимиров Иванов. Заедно с Тучев то е било акционер в “Интерактив медиа сървисис” (сега собственост на “А. Е. Бест Съксес Сървисис България” ЕООД), което се занимаваше с sms гласуването. Понастоящем акционери са Дончо Иванов Йорданов и Найден Стефанов Янудов. Общото между дях е, че са били в СД на компании, които по-късно са били изкупени от Красимир Гергов – “Кей Джи Ем Инвестмънт” и “Лейк Гардън”.

КТБ е подала през 2015 г. иск за обявяване в несъстоятелност и Софийският апелативен съд е утвърдил временен синдик като обезпечителна мярка.

С решение на съда от 1 март 2017 г. е установена неплатежоспособността с начална дата 25.11.2014 г. Едновременно с това е обявена несъстоятелността, прекратена е дейността на дружеството, но производство е спряно поради липсата на парични средства за покриване на разходите.

Според решението за несъстоятелност основните му активи – 45.9 млн. лева към 30 октомври 2016 г., се състоят от вземания. Най-голямата сума – 22.2 млн. лева са вземания по договор за покупко-продажба на временни удостоверения от капитала на “Блексийрама” АД от 10.1.2014 г., както и вземания по договори за цесия – 18 млн. лева.

Дружеството има един заем от 2014 г., от който усвоената сума е над 18 млн. евро. Според доклада на AlixPartners средствата са разпределени за множество компании, свързани с КТБ, като най-голямото плащане е 1.5 млн. лева за “Корект Фарм”. Освен това 2.9 милиона евро са преведени на Красимир Петров Гергов, 2 млн. евро – на Сергей Батурин (едно от лицата появили се около войната за овладяване на “Петрол”) и 0.7 милиона евро са прехвърлени в СК “Футболен Клуб Петролул” СА в Уникредит Тириак Банк в Букурещ, Румъния.

В договора за кредит е бил предвиден залог върху акциите на дружеството, залог върху 40% или 13 412 436 акции на “Блексийрама” АД (голф проектът на Красимир Гергов) и ипотека на имот от 1378 кв. м в землището на с. Белополци , собственост на “Гео Адвайзерс”.

Обезпечения

Неучредена ипотека

Актуално състояние: В несъстоятелност

гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Елемаг” № 30 А

Дончо Йорданов и Найден Янудов

Елвира Гроник Танчева – временен синдик

Дончо Иванов Йорданов  – изпълнителен директор
Найден Стефанов Янудов

50 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Елемаг” № 30 А

Дончо Йорданов и Найден Янудов

Цветко Стефанов Димитров
Найден Стефанов Янудов
Дончо Иванов Йорданов – изпълнителен директор

50 000 лв.