Велдер Пропъртис ЕАД

Основна Информация

“Велдер Пропъртис” има един необезпечен заем, който не е използван по предназначение, но разполага с имоти. В момента е в производство по несъстоятелност.

ЕИК

202264246

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

19 573 556 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

19 095 000 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

26 096 591 лв.

Свързани лица

“Велдер-БГ”, “Велдер Билд”, “Велдер Инвест”, ПБК “Левски”, “Универсиада” АД

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Велдер Пропъртис” е учредена на 10 октомври 2012 г. и получава кредит от КТБ през декември 2013 г. Тя е собственост на “Велдер – БГ” ЕАД с едноличен собственик “Съксес Инвест”, Швейцария. “Велдер Билд”, което притежава “Универсиада” ЕАД, също е собственост на “Велдер БГ”. В капитала са апортирани жилища в ж.к. Дружба, бл. 194, с оценка 10 979 980 лв. Справка в Имотния регистър показва, че този жилищен комплекс е придобит от компанията-майка “Велдер БГ” през 2009 и 2010 г. от “Ай Ти Ди Груп” – дружество на Иван Иванов Драшков, син на бившия заместник-шеф на ДАНС. “Ай Ти Ди Груп” на свой ред дължи 11.2 млн. лева на КТБ.

Дружеството е явно свързано с КТБ. Георги Зяпков, директор “Кредитиране” в банката, е бил директор на “Велдер Пропъртис” и “Велдер – БГ” до 2013 г. В СД е юрисконсултът на банката Георги Гюверджелиев. А “Съксес Инвест” е един от миноритарните акционери в самата КТБ преди “Бромак” да влезе в банката и бивш акционер на “Хедж Инвестмънт България”, в което КТБ има участие.

Според доклада на AlixPartners заемът от КТБ е усвоен в пълен размер (20 млн. лева) на 9 декември 2013 г. и е незабавно прехвърлен на “Велдер – БГ”. По-голямата част от тези средства (17.4 млн лева) са били използвани за погасяване на главницата по просрочените кредити на “БГ Корпорейшън” (8.8 млн лева) и на “Дивал 59” (17.1 млн лева). Според доклада на Временната парламентарна комисия обаче от “Велдер-БГ” е направен превод на общо 17.384 млн. лева на “БГ Корпорейшън” ЕООД и “Карне М” ЕООД.

За разлика от кредитите за “Велдер – БГ” и “Велдер Билд”, заемите за “Велдер Пропъртис” се приемат за необезпечени.

На 3.2.2016 г. Софийски градски съд по иск на КТБ обявява неплатежоспособността на “Велдер Пропъртис” с начална дата 7.11.2014 г. и постановява обща възбрана и запор.

От определение с дата 29.12.2016 г. става ясно, че първоначално сидникът е приел вземането на КТБ за обезпечено – на основание договор за особен залог на бъдещи вземания по две сметки, който не е вписан в ЦРОЗ и договор за реален залог на акции, притежавани от трето лице. Съдът е приел, че невписването на залога и фактът, че акциите не са част от масата на несъстоятелността, не дават привилегия на кредитора КТБ.

Обезпечения

Неясно

Актуално състояние: Производство по несъстоятелност

София 1113
бул. “Шипченски проход” № 2, ап. /зала Универсиада/
email: office4@veldergroup.com

“Велдер-БГ” ЕАД

Георги Брайков Драгомиров – изпълнителен директор
Сандо Петров Славчев
Васил Петров Таков

Росен Милошев – синдик

10 979 980 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1618
бул. “Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 8
email: ofiice4@veldergroup.com

“Велдер-БГ” ЕАД

Иван Петров Джиджев – изпълнителен директор
Татяна Гинчева Стойчева
Георги Методиев Гюверджилиев

10 979 980 лв.