В и ВГД Оранжерии Петрич ООД

Основна Информация

Оранжериите в Петрич са работещо, но силно задлъжняло предприятие, което има връзка с прехвърляне на имоти на Цветан Василев

ЕИК

811202228

Кредитна история

Кредити, получени през 2013:

41 219 644 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

42 637 573 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

54 857 060 лв.

Свързани лица

Интегрирани пътни системи“, “Топлофикация Петрич”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

2.7 млн. лв., 1.5 млн. евро и 124 хил. щ.д.

Подробно

Наследник на държавните оранжерии, които са създадени през 1966 г. Това е работещо, но силно задлъжняло предприятие. През 2013 г. то има загуба от 6.7 млн. лева.

“В и ВГД Оранжерии Петрич” е собственик на “Топлофикация Петрич” ЕАД. Това обяснява защо повечето приходи идват от продажбата на електроенергия.

Отделянето на “Топлофикация Петрич”, “Кожух Ванга” и още четири дружества става през 2013 г. През същата година приходите на “В и ВГД Оранжерии” от продажба на електроенергия са 10.8 млн. лева, а приходите от продажба на оранжерийна продукция – 3.4 млн. лева.

Основен акционер е “ВГД Комерс” (83.7%), по-малки дялове имат Министерство на земеделието (12.4%) и физически лица. “ВГД Комерс” е с едноличен собственик “Галина Георгиева” – съпруга на управителя на оранжериите Велин Георгиев. Георгиев бе собственик на “Агро Ин 2001” – дружество, което купи имоти на Цветан Василев в кв. Бояна и на морето и чието отнемане КОНПИ иска.

Синът им Димитър също участва в управата на някои от фирмите. Според Славчо Пеевски (баща на депутата Делян Пеевски) връзката с КТБ е, че банката е гарантирала сделка, в която “ВГД Комерс” е купила 10 000 т дизелово гориво на цени по-ниски от тези на “Лукойл Нефтохим”.

Върху “В и ВГД Оранжерии” има вписани три залога на предприятието през 2008 – 2012 г. – още отпреди решението за преобразуване чрез отделяне на нови дружества (и имущество). КТБ е пристъпила към изпълнение по два от тях през 2015 г. През септември 2015 г. КТБ е вписала и залог върху “Топлофикация Петрич” за 20 256 хил. лева по четири договора за кредит на оранжериите – от 2006 г. до 2012 г.

Дружеството има 11 кредита на обща стойност 56 млн. лева. Непогасената сума според писмо на СГП е 44.6 млн. лева (към 30.9.2014), според решението на КОНПИ (вероятно към датата на доклада) – 34 млн. лева, а според AlixPartners  – 42.4 млн. лева.

В решението на КОНПИ се споменава връщане на заем за 6.8 млн. лева от ИПС.

Обезпечения

Три залога върху предприятието, един от които е изтекъл; Залози върху предприятието на преобразуваните дружества; залог на вземания по договори с НЕК, ДФЗ и др.

Актуално състояние

гр. Петрич 2850, ж.к. Оранжерии, Шосето за София,
тел.: 0745 60 100

ВГД Комерс – 83.69%

Велин Георгиев

1 766 780 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. Петрич 2850, ж.к. Оранжерии, Шосето за София,
тел.: 0745 60 100

ВГД Комерс – 83.69%

Велин Георгиев

1 766 780 лв.