Риъл Естейт Проджектс АД

Основна Информация

Дружеството е свързано с проекта за нов комплекс до ИПК “Родина”, но заемите не са използвани целево. Информацията за това за какво са използвани те е противоречива. В несъстоятелност.

ЕИК

201534443

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

32 721 300 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

43 185 055 лв.

Приети вземания от синдика:

53 744 302 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

30 663 231 евро (59 972 067.09 лв.)

Свързани лица

“Инвест Мениджмънт”, ИПК “Родина”, Веселин Бушев

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е учредено през 2011 г. с акции на приносител, като акционерите се сменят с годините (виж Временно удостоверение). Марина Атанасова – един от бившите акционери е бивш директор на “Шип Инвест”. По времето, когато дружеството е клиент на банката, то е 99% собственост на “Инвест мениджмънт”. Последното на свой ред е 50% собственост на “Тръст Василеви”, където акционери са Цветан и Антоанета Василеви и дъщеря им Радосвета, а още по 25% се държат пряко от Цветан и Антоанета Василеви.

През 2012 г. обаче управителят на това дружество прехвърля на Мая Санкева-Йончева обратно 99% от капитала. Именно тя през юли 2014 г. джиросва акциите на Веселин Бушев, с което Цветан Василев губи контрола над компанията. Веселин Бушев, както и Димитър Димитров и Бойко Такев, които са били в управлението на компанията след фалита на банката, са и директори на “Инфраструктурна компания” и други кредитополучатели.

В момента управлението е прехвърлено на група сръбски граждани.

На 16.9.2015 г. СГС обявява неплатежоспособността на дружеството с начална дата 25 юни 2014 г., открива и спира производството по несъстоятелност, тъй като дружеството не разполага с налично имущество. Съдът е приел, че финансовото състояние на длъжника е било влошено още през 2012 г. Въпреки това, през октомври същата година е изтеглен втори заем за 13.65 млн. евро (с анексите).

През август 2016 г. производството е възобновено, постановена е обща възбрана и запор и са прекратени правомощията на органите на длъжника. По-късно за постоянен синдик е назначен Росен Милошев.

Първият заем на стойност 15 млн. евро е усвоен на 4 май 2011 г. Той е бил използван за редица плащания, най-големите от които според AlixPartners са за “Критие” – 7.5 млн. евро и “Булит 2007” – 2.6 млн. евро. Заемът е бил за изграждане и експлоатация на комплекс от сгради за жилищни и административни нужди на бул. “Цариградско шосе” № 113а. Във връзка с този проект ИПК “Родина” също е получила заем, задълженията по който са 49.1 млн. лева. Този заем е обезпечен с втора поред ипотека върху парцел собственост на ИПК “Родина” (първата е в полза на “Инвестмънт Проджектс” при размер на дълга 50.1 млн. лева, така че втората ипотека не предлага големи възможност за удовлетворяване на кредитора).

Вторият заем е бил използван за закупуване на облигации на “Нордърн Лайтс България” (общо 10.8 млн. евро, преведени през ТЦ-ИМЕ и “Технотел Инвест”), за закупуване на акции на “Петрол” от “Юлинор” (8.2 млн. лева) и дългови погашения на клиенти на КТБ, според доклада на AlixPartners.

Според доклада на Временната парламентарна комисия от този заем са били направени преводи в размер на 9.6 млн. лева към “Евробилд проект”, 5.7 млн. лева към “Интегрирани пътни системи” и др. (с корекция за грешно изписване в оригинала).

Има сериозно несъответствие и с решението на КОНПИ, при което проследяването на потока на парите е основание за конфискация. Например, според комисията, през април 2014 г. “Риъл Естейт Проджектс” е превело 3.29 млн. лв. от втория си заем на ИПС, откъдето средства са пренасочени към ТЦ-ИМЕ (но само 1 млн. лева) и оттам за ПФК “Ботев”. През януари същата година “Риъл Естейт Проджектс” превежда 9 606 хил. лв. на “Евробилд проект” ЕООД, което превежда 8 231 хил. лв. на “Търговски парк Тракия”, където се събират още 15 млн. лв. и 2 699 875 евро, за да се преведат 206 хил. лева на ТЦ-ИМЕ (стр. 242 от решението на КОНПИ). Не става ясно дали “Търговски парк Тракия” – друг длъжник на КТБ, е усвоил останалите средства.

Обезпечения

Втора поред ипотека върху парцел от 40857.000 кв. м на Цариградско шосе, София.

Договор за особен залог на вземания и на стоки (бракувани релси и др.), който не е вписан в ЦРОЗ

Съдът е приел, че вземанията на КТБ са необезпечени.

Актуално състояние: в несъстоятелност

гр. София 1220, ул.”Екзарх Стефан” No 61

Веселин Бушев – 99%, Димитър Апостолов Димитров – 1%

Борис Стоянович – изпълнителен директор
Весна Чиркович
Радмила Дапич

Прекратени правомощия

Росен Милошев – синдик

50 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618, ж.к. Западен парк, бл. 103, вх. А, ет. 1, ап. 1

“Инвест мениджмънт” – 99%

Мая Петрова Санкева – Йончева – изпълнителен директор
Стела Владимирова Йорданова
Диана Михайлова Димитрова

50 000 лв.