Равас Инвест АД

Основна Информация

Основано е през 2013 г. и няма дейност

ЕИК

202662339

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

54 715 826 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.6.2014 г.):

70 409 880 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

98 355 549.64 лв.

Свързани лица

Хедж Инвестмънт България” АД, “Аквафинанс”,  “Кен Трейд”, “Сагара Трейд”

Цесии и прихващания

Цесии:
Не
Прихващания:
Не

Подробно

“Равас Инвест” е учредено през 2013 г. във връзка с инвестиционен проект в добивната промишленост. То е получател на два необезпечени кредита за 36 млн. евро, според списъка на необезпечените вземания, публикуван от синдиците на КТБ. Според доклада на парламентарната комисия “Равас” е усвоил средства по заеми и наредил плащания към “Хедж Инвестмънт България” (15.6 млн. лева), “Аквафинанс”, “Никкомерс”, “ТЦ-ИМЕ”. Не е учреден договореният залог на търговско предприятие.

Според доклада на AlixPartners първият кредит от 28 млн. евро е преведен веднага след усвояването си на “Гипс Трейд”, а оттам на “ТЦ-ИМЕ”, като последното е финансирало редица дружества. Вторият кредит изцяло е преведен на “ТЦ-ИМЕ” и е послужил основно за “закупуване на подчинен срочен дълг”. В доклада не е посочен превод за “Хедж”, но от разсекретеното решение на КОНПИ става ясно, че “Хедж” е само междинна спирка на средства, стигнали до “ТЦ-ИМЕ” и използвани за увеличение на капитала на КТБ чрез подчинен срочен дълг. (По-конкретно, на 25.03.2014 г. дружеството превежда 8 млн. евро от кредит от КТБ на “Хедж Инвестмънт България”. А на 17.04.2014 г. получава от “Хедж” 12.14 млн. лева.) Това е констатирано и от БНБ и буквално преди отнемането на лиценза на КТБ този подчинен срочен дълг е изваден от капитала й.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев  на на 19.09.2013 г. е сключен договор на стойност 28 млн. евро, чиято крайна цел е “обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Равас Инвест АД, Бургас Мийт ЕООД, Карне М ЕООД, Транстрейдинг ЕООД, Акванада ЕООД, Евробилд 2003 ЕООД, Ти Си Инвест АД, Консулт АВ ЕООД, Гипс АД, Корект Фарм ЕООД, Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Елизер ООД и Ем Проджект 1 ЕООД, както и тегления на каса на суми, чийто общ размер възлиза на 1400 хил. лв.” На на 25.03.2014г.  са договорени още 8 млн. евро с цел финансиране на подчинен срочен дълг на ТЦ-ИМЕ.

През 2015 г. НАП е наложила запор на акциите на “Кен Трейд” – 499 900 бр. в “Равас”.

С решение от 29.7.2016 е обявена свръхзадълженост с начална дата с начална дата – 25.07.2014 г. и е открито производство по несъстоятелност. Служебният синдик е включил вземанията на КТБ в списъка на приетите вземания.

 

Обезпечения

Особен залог върху вземания

Състояние към 1.05.2017 г.: В производство по несъстоятелност

гр. София 1111
ул. “Манастирска” № 1 Б, вх. А, ап. 1

Няма данни за промяна на акционерите

Росен Милошев – синдик

1 000 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1111
ул. “Манастирска” № 1 Б, вх. А, ап. 1

“Сагара трейд” – 50%, “Кен трейд” – 49.99%, Стоил Кръстев – 0.01%

Жанна Емилова Тиберова – изпълнителен директор
Веселина Босилкова Мелтева – Стоичкова
Пламен Василев Илиев

1 000 000 лв.