Критие ООД

Основна Информация

Дружеството, основано през 2005 г., е служело като канал за финансиране на други компании

ЕИК

131358594

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

46 835 308 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

46 889 437 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

69 001 155 лв.

Свързани лица

Вивес АД, Рема Трейд ЕООД

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Създадено през 2005 г. със собственик Кръстьо Миланов. От 2013 г. дяловете са поделени между „Вивес” (90% собственост на Николай Брейчев, който е в СД на “Принт Инвест” 1, управител на “Мел Финанс” и съдружник в “Сомали Интернешънъл”, където управител е Веселин Бушев) и “Рема Трейд” ЕООД (собственик Васил Дойчев).

На 11 април 2016 г. като управител е вписан Явор Христов, който е бил в управата на “Краун Медиа” и бивш управител на “Адванс Медия”, което е 100% собственост на “Сайга Консулт”.

НАП е наложила запор върху дела на „Вивес” (2015).

Информацията за кредитите е неясна. Според доклада на парламентарната комисия обезценените кредити са на стойност 48.47 млн. лева, като не е посочен % обезценка. Според доклада, който се позовава на оценките от одитори, гарантираната сума на кредита със средства по сметките на длъжника е 41.5 млн. лева. Допълнително обезпечение – ипотека върху земя в с. Черновръх. Гарантираната сума с метали е 18.5 млн. лева, но е спорна според доклада на комисията.
Според доклада на AlixPartners заемът е още от 2008 г., но с различни анекси общата сума по усвоените средства достига 109 млн. лева. Непогасеният дълг при затваряне на КТБ е 46.9 млн. лева, тъй като междувременно са правени и погашения. Компанията е проследила трансферите на пари след 2009 г., като най-големите разходи са:
– 41.1 милиона лева финансират частично увеличаването на капитала с 60 млн. евро на Бромак в БТК Виваком;
– погасяване на заем на Дунарит за 5 млн. лева, както и на задължения на десетки други дружества
– 5 млн. лева стават част от увеличаването на капитала от страна на Mancelord в НУРТС.

Според Имотния регистър дружеството е имало активна търговия с недвижимости. През 2011 г. придобива парцел с жилищна сграда и 8 апартамента във В. Търново от “Викинг БГ”.  Учредена е ипотека в полза на КТБ. През 2012 г. тези имоти, както и други апартаменти в същата сграда, останали собственост на “Викинг БГ” са продадени от ЧСИ и придобити от “Евробилд 2003”. По-късно КТБ заличава ипотеката. През 2005 г. придобива от Балканкар Холдинг 17-етажна жилищна сграда, която по-късно е прехвърлена на Евробилд Проект – друг кредитополучател. Има няколко искове срещу Критие заради тази сграда, като едно от семействата е доказало собствеността си. През 2016 г. е наложена възбрана върху апартаменти и гаражи в София (“Гърдова глава” и “Карпузица”) в полза на НАП. Възбранена е и сградата на хотел “Монтана”, купена  през 2005 г. от “Кен Трейд”

Последният обявен отчет – за 2015 г., показва значителни обезценки и зануляване на притежаваните сгради и земи. От Имотния регистър не личи сградите (например, хотел “Монтана” в Симеоново, който очевидно не работи) да са продадени.

На 7 април 2017 г. КТБ е поискала несъстоятелност.

Обезпечения

Ипотека на земя

Актуално състояние

гр. София 1618, ул. “Борово” No 52Г, ет. 4
email: kritie.ltd@gmail.com

“Вивес” – 50%, “Рема трейд” – 50%

Явор Цветанов Христов

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1303, ж.к. “ЗОНА Б-5″, ул.”Одрин”, бл. 14, вх. Г, ет. 7, ап. 26, тел.: 8292071, email: kritie@abv.bg

“Вивес” – 50%, “Рема трейд” – 50%

Кръстьо Милев Миланов

5 000 лв.