Корект Фарм ЕООД

Основна Информация

“Корект Фарм” е ценно дружество, тъй като контролира 18.3% от “Петрол”, 67% от “Медицинска техника” и има права върху някои недвижими имоти. В несъстоятелност по искане на “Торинекс”

ЕИК

131231668

Свързани материали

Кредитна история

Кредити при затварянето на банката:

39 252 927 лв.

Кредити към края на 2013:

54 205 869 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

15 762 383 лв. и 20 220 192 евро (55 309 641.12 лв.)

Свързани лица

“Алфа Кепитъл”, “Петрол”, “Медицинска техника”, “Пиргосплод”, “Торинекс”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Преди да стане ключов участник в “Петрол” и разпределител на преводи за други дружества, “Корект Фарм” е дружество за търговия на медицински изделия. То притежава 67% от “Медицинска техника”, а последното е 100% собственик на “Новиск” ЕАД, в което са апортирани терен и сгради на бул. “Искърско шосе” № 5 (до метростанцията), оценени на 16.5 млн. лева.

Дружеството е учредено през 2004 г. и отношенията му с КТБ започват скоро след това. Първият едноличен собственик Костадин Каракостов, е работил като охранител, и е бил също директор на “Медицинска техника” и “Новиск”. Малко след затварянето на КТБ, собствеността и управлението е прехвърлена на лице близко до Гриша Ганчев, а регистрацията е преместена в Ловеч.

Първите ипотеки в полза на КТБ са от 2004 г. Например, през 2004 г. дружеството е придобило имот на ул. “Пиротска” и го ипотекира в полза на КТБ. Част от него е продадена през 2007 на ЮМК и на КТБ. През 2006 г. то купува нерегулиран парцел от над 7 декара в София, продаден на “Линк” (от групата на соковете BBB). През 2007 – УПИ на ул. “Първа българска армия” №18, за което е учредена ипотека в полза на КТБ за 1.4 млн. евро; продаден през 2011 г. на “Хермес Солар” (друг длъжник на КТБ).

Ключовото събитие, което води и до фалит на дружеството, е придобиването на акции от “Петрол”.

През декември 2013 г. КТБ упражнява правата си над заложените акции на “Петрол”, като те са били продадени на “Алфа Кепитъл” на 2 декември 2013 г. Последното почти веднага прехвърля 18% от акциите на “Корект Фарм”, за да падне под дела, при който е необходимо отправяне на търгово предложение към останалите акционери.

Като се има предвид, че на 10 декември “Алфа Кепитъл” получава  10 млн. лева, а уговорената цена на сделката е 42 млн. лева, то остава задължение към “Алфа Кепитъл” от 32 млн. лева, което според доклада на AlixPartners през август 2014 г. „е възложено от “Алфа Кепитъл” на “Торинекс”. “Корект Фарм” сега е в несъстоятелност, a КТБ продължава да се бори с “Торинекс” и ловешкия ликвидатор за контрол над процедурата по несъстоятелността”.

От документите по делото за несъстоятелност става ясно, че е налице Договор за цесия от 24.09.2014г. между “Алфа Кепитъл” АД и “Торинекс” ЕООД. Скоро след това на 19.11.2014 г. е поискана несъстоятелност на “Корект Фарм” от “Торинекс”. Това дружество със собственик Илия Георгиев е регистрирано на един от адресите на “Литекс” – ул. “Лъчезар Станчев” №3. Според списъка на приетите вземания задължението на “Корект Фарм” към “Торинекс” е свързано с покупка на акции от “Петрол”, като с неустойката то достига 42 млн. лв. Съдът обаче не признава предявените лихви по това вземане, което е оспорвано от КТБ. Останалите кредитори са КТБ (42.5 млн. лв.), “Петрол”, “Глобал Агро Трейд”, “Критие”, “В & ВГД Оранжерии Петрич” и др.

Производството по несъстоятелност е открито на 18.12.2014 г., като е определена дата на неплатежоспособността/ свръхзадължеността 31.10.2014 г. Още тогава е наложена възбрана и запор на имуществото.

Решението за обявяване в несъстоятелност е от 08.06.2015, като са прекратени правомощията на органите на длъжника и е започнало осребряване. Производството върви сравнително бързо, въпреки известно напрежение между синдика и КТБ.

На два пъти Ловешкият съд е отправил запитване към ЦД и синдиците на КТБ дали е осъществено служебно прехвърляне на заложените акции от “Петрол”. Съдът на два пъти е отказвал да бъдат продадени пакети акции (първи и четвърти пакет от 4 000 000 броя акции на “Петрол” при общо 20 000 000  акции, при начална цена за пакетите 1 400 000 лв.).

От делото става ясно още, че “Корект Фарм” е завело изпълнителни дела срещу компании, които са свързани с КТБ като “Велдер Билд” и “Шипбилдинг”. През 2015 г. съдът е отсъдил в полза на дружеството срещу “Велдер Билд” за неплатена сума за покупка на акции от “Универсиада”.

Производството е на фазата на осребряване, като за продажба са обявени различни вземания (най-големите са от “Кей Джи Системс” и “Алберия”, която е продала вземания от множество длъжници през 2013 г.), медицинска апаратура, както и имот в Бургас (за него виж по-долу).

Дружеството е получило четири заема на стойност 49.9 млн. лева, като непогасената главница е 38.5 млн. лева.

Първият заем от 2009 г. е за покупка на имот в Бургас от “Пиргос плод”. Заемът е използван целево, като върху придобитите промишлени сгради и земя в ПЗ Север, Бургас е наложена ипотека от КТБ през 2009 г. Според AlixPartners освен този заем на стойност 2 млн. лева, е използван и друг кредит за за 3.67 млн. лв. 1.75 млн. лв. от “Фина – С”, а цената на сделката е 3.79 млн. евро, от които “Пиргос плод” е извършило трансфер за 3.32 млн. евро към “Макс Селект”.

Според доклада на Временната парламентарна комисия “сградите в парцела ги няма”. Справка в Имотния регистър показва, че върху същия имот през октомври 2014 г. е наложена възбрана от ЧСИ по иск на кредитора “В и ВГД Оранжерии Петрич” (друг кредитополучател на КТБ). Този имот предстои да бъде продаден при начална цена 2.2 млн. лева, става ясно от решение на съда по несъстоятелност.

Вторият кредит (сума на различните усвоявания – 19.14 млн. евро и непогасена главница от 20.7 млн. лева според Alix; 17.45 млн. евро според Временната парламентарна комисия, усвоени от юни 2011 до юли 2013 г.) и третият (5.8 млн. евро млн. евро, усвоен през април 2012 г.) са прехвърлени на редица фирми. По-големите преводи са за ТЦ-ИМЕ (15.4 млн. лв.), “Корси Маунтин” (5 млн. евро), както и 14 млн. лева прехвърлени към “Вива Телеком” (от общо 60 млн. евро). Част от средствата – 1.3 млн. евро са изтеглени в брой от Цветан Василев от общо 31 млн. евро, изтеглени в брой на 23/12/2011, според AlixPartners.

Четвъртият заем – за покупката на акции от “Петрол”, е обезпечен с тези акции.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев на основание сключен на 30.09.2009 г. договор са отпуснати 2 млн. лева за придобиване на недвижим имот в гр. Бургас от дружеството Пиргосплод АД. След това на 29.06.2011 г. са отпуснати 2.2 млн. евро с “крайна цел лихвено плащане към КТБ АД съгл. д-р ISIN XS 0802005289 от страна на ТЦ-ИМЕ АД, обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател Корект Фарм ЕООД, както и на Синектик ЕООД, Критие ЕООД, Елтауър ЕООД, Юлита 2002 АД, Гипс АД, Консулт АВ ЕООД, Риъл Естейт Проджектс АД, Ем Стейт ЕООД, Дивал 59 ЕООД, Биокемикъл БГ АД, Транстрейдинг ЕООД, КиК Дизайн ООД, Ареском ЕООД, БГ Корпорейшън ЕООД и Бургас Мийт ЕООД, и теглене на каса на сума в размер на 3 200 000.00 лв.” На на 23.12.2011 г. е подписан анекс за 3 млн. евро към този договор.
На основание сключен на 20.07.2012 г. анекс на стойност 2.6 млн. евро, при условия на револвиране са усвоени 14.156 млн. евро. Средствата за ползвани за същата цел като договора от предходната година, според обвинението.
На 20.06.2013 г. е сключен друг анекс към договора от 2011 г., с разрешен размер 9.65 млн. евро и усвоени 10.168 млн. евро при запазване на целта на кредита.
На 23.04.2012 г. е сключен нов договор на стойност 3 млн. евро “с крайна цел обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател Корект Фарм ЕООД, както и /в случай на възникване на необходимост/ на Шип Инвест АД, Глобал Агро Трейд ЕООД, Си Ди Мениджмънт ЕООД, Биокемикъл БГ АД, Корси Маунтин Рисорт АД, Синектик ЕООД, Ареском ЕООД, Риъл Естейт Проджектс АД и Принт Инвест 1 ЕООД, и предоставяне на заем от МДМ Линкс ЕООД на лицето Мирослав Дончев Миленов в размер на 2 000 000.00 лв.” (МДМ е свързано с придобиването на “Авионамс” и ХИБ.)
Към този договор има анекс от 07.11.2012г. за 2.8 млн. евро.
Нов договор за 10 млн. лева е сключен на на 10.12.2013 г. с цел покупка на акции в Петрол АД от името на самото Корект Фарм ЕООД.

През ноември 2014 г. НАП е запорирала притежаваните от “Корект Фарм” акции от “Медицинска техника” (67%). Останалите акции от  “Медицинска техника” са собственост на “Юник София Дивелъпмънт” ЕООД (друг длъжник на КТБ), като правата по тях се упражняват от КТБ. В доклада на AlixPartners се твърди, че има  залог  върху 149 676 бр. акции, който обезпечава третия кредит на “Корект фарм”. Но броят съответства на дела на “Юник”. Видно от документите в Търговския регистър, въпросните акции са предоставени като залог на КТБ и банката упражнява правата по тях във връзка с договор за банков кредит на стойност 3.444 млн. евро от 2009 г. с “Юник”, както и по заем в размер на 250 хил. евро в полза на Джонатан Ман, американски гражданин, бивш директор на “Новиск”. Според списъка на приетите от синдика вземания в производството на “Корект Фарм” вземането по третия кредит също е обезпечено със 149 676 бр. акции или 33% от “Медицинска техника”.

Имотният регистър показва цесии и залози в полза на дружеството. Голяма част са свързани с Любомир Живанкин, който изглежда е имал сравнително по-малък кредит към КТБ.

През септември 2014 г. КТБ прехвърля вземане от Радостина Попова и Любомир Живанкин на “Корект Фарм” (цесионер), като във връзка с това е вписана ипотека върху 2 733 кв. м в Кръстова вада. През октомври същата година “Корект Фарм” цедира това вземане на “Перфето Консултинг”, компания, също свързана с “Петрол”. Не е ясно дали договорът е сключен след фалита на КТБ или само вписването е направено по-късно.

През 2012 и 2013 г. КТБ прехвърля вземане от ЕТ Любомир Живанкин, заради което тя има особен залог върху предприятието, включващ и хотел в Мелник, на “Корект Фарм”, който също е прехвърлен на “Перфето Консултинг”, което на свой ред го прехвъля на “Фелицита 81” (новоучредено). Има и прехвърляне на залог върху 138 декара в с. Долно Спанчево, Петричко, като цедент е КТБ, а цесионер – Живанкин като физическо лице и “Корект Фарм”.

Според последния баланс преди фалита – към 18.12.2014 г. то няма ДМА, а само вземания и акции в дъщерни дружества.

Обезпечения

Залог върху 18.3% от “Петрол” АД, ипотека върху промишлен имот в Бургас, залог на 70 т въглища

Състояние към 1.05.2017 г.: в несъстоятелност

гр. Ловеч 5500, “Търговска” № 12

Теодор Сашов Савов

Георги Чолаков – синдик

Теодор Сашов Савов
(прекратени правомощия)

200 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1612, ж.к. “Лагера”, бл. 62, вх. В, ет. 1, ап. 51
тел.: +359888777765; +35929546863
Email: korekt_farm@mbox.contact.bg

Костадин Георгиев Каракостов – 100%

Костадин Георгиев Каракостов

200 000 лв.