Химимпорт АД

Основна Информация

“Химимпорт” е едно от най-големите холдингови дружества с активи за 7 млрд. лева. Задължението към КТБ е изчистено чрез прихващане.

ЕИК

000627519

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

18 135 506 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

18 189 219 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Свързани лица

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

9.9 млн. евро

Подробно

“Химимпорт” АД е създадено през 1947 г. като външнотърговско дружество, специализирано в търговията с химически продукти. През 1994 РМД “Химимпорт Инвест”, оглавявано от дългогодишния шеф на държавното предприятие Бело Белов, придобива 59% от капитала в приватизационна сделка. Впоследствие Белов е изтласкан от “Химимпорт”, а варненските бизнесмени Марин Митев и Иво Каменов (известни като собственици на охранителната компния ТИМ) овладяват компанията. Бившият мениджър в “Химимпорт” Никола Дамянов играе ключова роля в тази сделка, като убеждава своя бизнес партньор Марк Рич да изкупи вземанията на ПИБ от дружеството и по този начин да сложи ръка върху неговите акции, които са заложени пред нея, пише “Капитал”. Сделката е осъществена с посредничеството на фирмата “Фертитрон инк” и след нея Иво Каменов става изпълнителен директор на “Химимпорт”.

През 1997 г. “Химимпорт” се преобразува в холдингово дружество, а през 2001 г. придобива 23% от капитала на ЦКБ на борсата. (До 1999 г. член на СД на ЦКБ е Цветан Василев.) През 2001 г. дружеството “Пирин Турист”, свързано с ПИБ, придобива първоначално 51% от “Хемус Ер” срещу 11,2 млн. лева (90% в компенсаторки) – една изключително оспорвана сделка, която бе подготвена от Левон Хампарцумян и препотвърдена от Апостол Апостолов като изпълнителни директори на АП.

През 2002 г. година чрез две приватизационни сделки “Химимпорт” придобива още 32.77% от ЦКБ и 92% от застрахователно дружество “Армеец”. През 2003 г. собствениците на “Химимпорт” и ЦКБ закупиха 51% от “Пирин турист” чрез дружеството “Хемус холд”. Тогава бе придобито и “Проучване и добив на Нефт и Газ” – публично дружество.

В края на 2004 г. ЦКБ АД увеличи капитала си на 32 338 128 лв. чрез издаване на нови 16 168 564 акции с номинална стойност от 1 лев. Основен акционер на банката става “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД, което е 100% собственост на “Химимпорт” АД. През 2006 г. “Балкан Хемус Груп” ЕАД (сега “България Еъруейз Груп” – друг длъжник на КТБ) печели конкурса за продажба на 99,997 % от капитала на “България Ер” ЕАД (бивше “Балкан Ер Тур” ЕАД), София при цена 13 млн. лева. През същата година чрез Българска корабна компания ЕАД бе придобито и “Параходство Българско речно плаване” – също публично дружество.

Понастоящем мажоритарен акционер в “Химимпорт” АД е “Инвест Кепитъл” АД, което държи над 73% от обикновените книжа, а останалите над 26% са в ръцете на други юридически и физически лица. Като крайни собственици официално са посочвани Иво Каменов и Марин Митев.

Регистрираният акционерен капитал на “Химимпорт” АД към 31 декември 2016 г. се състои от 239 646 267 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция, като те включват 15 036 919 броя обикновени акции, придобити от дружества в Групата на “Химимпорт”. През 2016 г. издадените преди седем години привилегировани акции с фиксиран дивидент бяха конвертирани задължително в обикновени.

Активите към края на 2016 г. надхвърлят 1.5 млрд. лева, а печалбата е 33 млн. лева.

Дружеството не фигурира в доклада на AlixPartners и в доклада на Временната парламентарна комисия. В списъка на необезпечените заеми, изготвен от синдиците по чл.62, ал.12, т.4 от Закона за кредитните институции, “Химимпорт” присъства с един кредит от 10 млн. евро. От списъка за заявените прихващания следва, че това задължение е изчистено.

По всичко личи, че кредитите от КТБ за “Химимпорт” и свързани с него компании са били част от взаимоизгодна сделка за заобикаляне на ограничения за кредитиране и инвестиране в свързани лица. В замяна например пенсионните фондове на “Химимпорт” инвестираха в облигации на свързани с КТБ и Василев компании като “Хелт енд уелнес”, НУРТС и др.

На 21 април 2017 г. са подадени два иска от КТБ срещу “Химимпорт”, показва справка в СГС.

Обезпечения

n.a.

Актуално състояние

София 1000
р-н Средец
ул. “Стефан Караджа” № 2
тел.: 02/9801611

“Инвест Кепитъл” (“Химимпорт Инвест”) – 73.03%

Надзорен съвет:
1. Химимпорт Инвест АД – представлява се от Марин Митев
2. ЦКБ Груп ЕАД – представлява се от Миролюб Иванов
3. Мариана Баждарова

Управителен съвет:
1. Александър Керезов
2. Иво Каменов
3. Марин Митев
4. Никола Мишев
5. Миролюб Иванов
6. Цветан Ботев

239 646 267 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1000
р-н Средец
ул. “Стефан Караджа” № 2
тел.: 02/9801611

Химимпорт Инвест АД – 73%

Надзорен съвет:
1. Химимпорт Инвест АД – представлява се от Марин Митев
2. ЦКБ Груп ЕАД – представлява се от Миролюб Иванов
3. Мариана Баждарова

Управителен съвет:
1. Александър Керезов
2. Иво Каменов
3. Марин Митев
4. Никола Мишев
5. Миролюб Иванов
6. Цветан Ботев

239 646 267 лв.