Бългериан Еъруейз Груп ЕАД

Основна Информация

Основана е през 2003 г. и контролира “България Ер”

ЕИК

131085074

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

46 414 442 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

45 668 631 лв.

Непогасени задължения към 2017 г.:

0 (прихващания)

Свързани лица

Химимпорт” АД

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

24,9 млн. евро

Подробно

Холдинг, регистриран през 2003 г. с единствен акционер “Химимпорт”. Притежава дялови участия в “България Ер” (99.99%), “Еърпорт Консулт” ЕООД, МЦ “Хелт Медика” ООД, ООО “Бългериан Еъруeйз Груп”, Русия. Притежава още миноритарни дялове в “Амадеус България” ООД (45%), “Алфа Еърпорт Сървисис” ООД (42.5%), “Луфтханза Техникс” – София ООД (24.9%), “Суиспорт България” АД (15%), както и половината акции в безмитния оператор “Нюанс БГ” АД.

Финансовият резултат за 2014 г. е печалба от 230 хил. лв., а за 2015 г. – 11.368 млн. лева.

Холдингът имаше задължения към КТБ за близо 46 млн. лева. Според отчета му за 2014 г. към края на тази година то ги е заместило със задължения по договори за цесия на стойност 46.3 млн. лева. (В доклада на AlixPartners и за задълженията и за цесиите е посочена сумата от 48.9 млн. лева). Тези задължения намаляват през 2015 г.

Освен това според доклада на AlixPartners кредитът на “Бългериън Еъруейз Груп” е подкрепен от “Химимпорт” като солидарно отговорен гарант, дружество, отчитащо активи над 7 млрд. лева.

Обезпечения

Актуално състояние

гр. София 1000, ул. “Стефан Караджа” № 2, тел.: 02 9801611

“Химимпорт” АД

Александър Димитров Керезов
Любомир Тодоров Чакъров – Изпълнителен директор
Христо Тодоров Тодоров
Пламен Цветков Атанасов – Изпълнителен директор
Мария Илиева Владимирова – Председател на СД

30 881 106 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1000, ул. “Стефан Караджа” № 2, тел.: 02 9801611

“Химимпорт” АД

Мария Илиева Владимирова – Председател на СД
Пламен Цветков Атанасов – Изпълнителен директор
Христо Тодоров Тодоров
Любомир Тодоров Чакъров – Изпълнителен директор
Александър Димитров Керезов

30 881 106 лв.