Хермес Солар ООД

Основна Информация

Хермес Солар се занимава с производство на соларни панели, но е по-известна с инвестиции в имоти, в това число т. нар. сарай в Лесопарк Росенец, Бургас

ЕИК

201433490

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

16 907 809 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

18 733 472 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Свързани лица

Корект Фарм“, “Страйтлайн”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Хермес Солар”, чийто предмет на дейност е производството на соларни панели, е учредена в началото на 2011 г. в София от четирима акционери – 33-годишната тогава Хайрие Хаджийска и нейния брат Мустафа Шан, които държат съответно 85% и 5%, и двама руски граждани – Василий Риабаулин и Георгий Серопян с по пет на сто. Неофициално компанията се свързва с почетния лидер на ДПС Ахмед Доган (виж Свързани материали).

Във фирмата работят 56 души. Тя има активи на стойност над 21 млн. лева, като през 2015 г. са  заприходени нови сгради (виж Документи).

Кредитът към КТБ бе рефинансиран. “Хермес Солар” притежава парцел от 8 декара във Военна рампа, придобит от “Корект Фарм” и производствена база на ул. “Проф. Янаки Моллов”, № 1 в София, придобита от “Проперти Консулт”. Преди това дружеството е било наемател на производствената база.

През март 2014 г. дружеството купува два парцела с прилежащите им сгради в Лесопарк Росенец – близо до яхтеното пристанище в Бургас, където впоследствие е изградена сграда, свързвана с Ахмед Доган. Продавач е “Страйтлайн” – собственост на кипърската офшорка Troxy, която притежава по-голям парцел в Росенец. Сайтът БИВОЛЪ свързва сделката с “Лукойл” (виж Свързани материали).

През юли 2014 г. като нов мажоритарен собственик и управител на дружеството е вписана Снежана Карова, която придобива дела на Хайрие Хаджийска и нейния брат Мустафа Шан. Тя е дъщеря на Kарамфил Каров, председател на общинския съвет в Девин (2011 – 2015 г.), ръководител на местната структура на ДПС и търговец на горива.

“Хермес Солар” е имала три заема. Първият е от 2011 г., като е обезпечен с ипотеката върху терен от осем декара в столичния квартал “Военна рампа”. Този заем изглежда е погасен към 20 юни.

Следващите два заема са сключени на 28 март 2012 г. (за 11.7 млн. лева) и на 11 юни 2013 г. (за 6.8 млн. лева). В списъка на заемите без обезпечения присъстват два кредита за 6 и 3.5 млн. евро.

Според публикация в блога “Финансови смислици” на Мирослав Иванов задълженията на “Хермес Солар” са били рефинансирани от друга банка. Публикация в “Гласове” твърди, че е ползван още един заем (виж Свързани материали).

Дружеството не е включено в доклада на Временната парламентарна комисия за КТБ и доклада на Alix Partners.

Обезпечения

Ипотека върху 8076 кв м във Военна рампа Изток, София (заличена)

Актуално състояние

София 1360
р-н Връбница
ул. “Проф. Янаки Моллов” № 1
email: director@hermessolar.com, Интернет страница: hermessolar.com

Снежана Карамфилова Карова – 95 лв.
Георгий Ваграмович Серопян – 5 лв.

Снежана Карамфилова Карова – управител

100 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1360
р-н Връбница
ул. “Проф. Янаки Моллов” № 1
тел.: 02/ 944 74 09, факс: 02/ 944 74 09

Хайрие Сюлейман Хаджийска – 85 лв.
Василий Михайлович Рибаулин – 5 лв.
Георгий Ваграмович Серопян – 5 лв.
Мустафа Сюлейман Шан – 5 лв.

Мустафа Сюлейман Шан – управител

100 лв.