Глобал Юниън АД

Основна Информация

Една от фирмите, през които са минали плащания за “ТЦ-ИМЕ” и ИПС, а според AlixParners – за “Киа Моторс”.

ЕИК

202660509

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

56 944 507.21 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

57 648 089.25 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

34 720 012 евро (67 906 441.07 лв.)

Свързани лица

“Глобални пътни системи”, “Кен Трейд”, “ТЦ-ИМЕ”, “ИПС“, “Афлик България”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е създадено през 2013 г. с акционери  “Кен трейд” (49.9%, които са запорирани от НАП) и “Глобални пътни системи”. Последното се притежава от “ИПС” (един от големите кредитополучатели с експозиция от 94.5 млн. лева към 30.6.2014 г.), което чрез “Евробилд проект” е под контрола на “Ботса”, Сърбия. Счита се, че контролът над това дружество е в ръцете на Бисер Лазов.

Нa 08.11.2013 г. “Глобал юниън” АД усвоява единствения си кредит от KTБ в размер на 23.500 млн. евро и го разпределя на други дружества, свързани с Цветан Василев.

След усвояване на кредита през 2013 г. е прехвърлило още същата седмица средствата към “Интегрирани пътни системи” (ИПС) – 31.9 млн. лева и “ТЦ-ИМЕ” – 24.8 млн. лева.

Според решението на КОНПИ, още на 08.11.2013 г. “Глобал юниън” АД предоставя под формата на заем 10.8 млн. евро на “ИПС” АД. Крайният получател е “Афлик България”, която ги е насочила за погасяване на кредита на “Киа моторс България” АД към КТБ. Споменава се и за прехвърляне на сума от 2.4 млн. евро, усвоена като кредит от КТБ на 11.11.2013 г. (дни след първия кредит) към “ИПС” и оттам – за “ТЦ-ИМЕ”.

Според доклада на AlixPartners всички средства са незабавно изплатени на “ТЦ-ИМЕ” и “Интегрирани Пътни Системи”, като последното е получило общо три транша и насочва част от тях също към “ТЦ-ИМЕ”.

В крайна сметка почти половината от средствата са били използвани за погасяване на съществуващи кредити на други клиенти в КТБ. Тук също се споменава плащането за “Афлик”/”Киа”, а схемата показва, че са финансирани и медийни проекти – “ТВ Седем” и “Балканска медийна компания” (по онова време собственост на Ирена Кръстева).

По-голямата сума – 12.7 млн. евро е трансферът към “ТЦ-ИМЕ”, който е насочен по сметка на “Ликаси” ЛТД в Лихтенщайн. Оказва се  – пише в доклада на AlixPartners, че това плащане е последното, свързано с неуспешен договор за продажба на акции от БТК “Виваком” от “ТЦ-ИМЕ” на “Ликаси” (които “ТЦ-ИМЕ” е имало възможност да закупи от “Кръшър” – офшорката на ВТБ).

Според обвинителните актове от 2017 г. целта на кредита е “финансиране на ТЦ – ИМЕ АД и Интегрирани пътни системи АД, увеличаване капитала на ТВ7 и ББТ посредством Краун Медия ЕАД, плащане към Likasi Ltd. по сметка на банка в Лихтенщайн и към Бета Лайн ЕООД по сметка извън КТБ АД, и за обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател Глобал Юниън АД, както и на КИА Моторс България АД, Елизер ООД, Корси Маунтин Рисорт АД, КиК Дизайн ООД, Консулт АВ ЕООД, Юлита 2002 АД и Ем Стейт ЕООД”.

“Афлик България” е продало акциите си в “Киа Моторс” малко след като е използвало 10 млн. евро и 1.47 млн. лв., за да финансират изплащането на кредити към КТБ от страна на “Киа Моторс”. Акциите в “Киа Моторс” са били продадени през декември 2013 г. на “Юнит Кепитълс” АД, притежавано от останалите акционери на “Киа Моторс” – Цветан Рашков и Храбрин Иванов Иванчев. “Афлик България” са получили 1.98 млн. евро от “Юнит Кепитълс” АД.

На 13.4.2015 г. е сменен Съветът на директорите на “Глобал Юнион” при падащ кворум. Не присъстват Николина Добрилова (0.015%) и “Глобални пътни системи” (50%). Новите директори са Любомир Капитански, Васил Бояджиев и Христо Минчев Христов. Триото управлява “Велес Груп” и “Оптима Интертрейд”. И тримата активно са придобивали компании с различен предмет на дейност и сега ги управляват като еднолични собственици.

На 22 март 2017 г. КТБ е поискала несъстоятелност на “Глобал Юниън”. От преписката става ясно, че преди това е имало опит да се събере дължимото чрез изпълнително производство.

На 25 април 2017 г. синдиците на КТБ са подали иск по чл. 60а срещу повечето получатели на средства от “Глобал Юниън” (виж документа).

Обезпечения

Не

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. София 1303
ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. Д, ет. 12, ап. 106

“Глобални пътни системи” – 50%, “Кен трейд” – 49.99%, Николина Добрилова – 0.01%

Любомир Михайлов Капитански – изпълнителен директор
Васил Савов Бояджиев
Христо Минчев Христов

800 хил. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1303
ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. Д, ет. 12, ап. 106

“Глобални пътни системи” – 50%, “Кен трейд” – 49.99%, Николина Добрилова – 0.01%

Мирослав Маринов Палазов – изпълнителен директор
Марин Иванов Самунев
Христо Владов Хинов

800 хил. лв.