Фанти-Г ООД

Основна Информация

Семейна компания, която притежава кораби и бе партньор на Цветан Василев в концесията за Пристанище Русе. В несъстоятелност и обект на много изпълнителни дела и запори

ЕИК

105551161

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

48 315 488 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

39 824 221 лв.

Кредити към 2015 г.:

42 548 651 лв.
(приети вземания)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н)::

26 482 565 евро (51 795 395.10 лв.)

Свързани лица

“Фанти ГТ” АД, “Шип Инвест“, МБАЛ “Екзарх Антим І”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е създадено през 2003 г. и е семейна фирма. По различно време съдружници са били Илия и Ваня Йорданови, Герги Илиев Йорнадов, Теодор Илиев Йорданов, ЕТ на Илия Йорданов и “Фанти Г и Т”. Понастоящем то е собственост на Ваня Георгиева Йорданова и Теодор Илиев Йорданов.

През 2010 г. капиталът е намален от 32.8 млн. лева на 5 000 лева, след като са анулирани апортни вноски.

Срещу “Фанти Г” често са се водели изпълнителни дела и обезпечителни производства.

Основната дейност е транспорт и логистика, като в съдебни решения във връзка с трудови договори се установява, че е притежавало поне четири кораба.

Няма точна информация за имуществото на длъжника, тъй като той не е публикувал отчети, а част от дейностите може да са били прехвърлени към “Фанти ГТ”.

Съдейки по списъка на предявените вземания, то е имало разнообразна дейност. Например, според данни от регистъра на СЕМ “Фанти-Г” има лиценз за кабелна телевизия в Северозападна България, който се опитва да прехвърли на “Фанти ГТ” АД; чрез последното семейството притежава хоспис, ДКЦ и МБАЛ “Екзарх Антим І”.

Връзката на това дружество с групата компании, контролирани от Цветан Василев, е концесията за Русе-Запад. “Фанти Г” и “Шип Инвест” участват в дружеството “Пристанищен терминал Русе Запад”, което спечели концесията през 2013 г. Този договор беше развален през 2015 г. поради неизпълнени ангажименти. “Фанти Г” бе и кандидат за концесията на пристанище Видин, спечелена от “Химимпорт”.

Дружеството има седем кредита от КТБ, отпуснати през 2008-2011 г. за закупуване и ремонт на плавателни съдове, рефинансиране на заеми от други банки и оборотни средства.

Кредитите са обезпечени с морска ипотека върху плавателни съдове, залог върху търговското предприятие и залог на ДМА, според доклада на Временната парламентарна комисия. През 2016 г. КТБ поднови залога върху предприятието, с който са обезпечени пет заема на обща стойност 13.65 млн. евро. Според AlixPartners общите задължения са на стойност 39.5 млн. лева (главница). Не са представени подробности за кредитите и техните обезпечения.

“Фанти-Г” е обявено в несъстоятелност през октомври 2014 г. по иск на “Флагман Рисорсис” от 2013 г., към което се присъединяват и други кредитори. Производството е било спряно през декември 2014 г. и възобновено през февруари, след предплащане на разноските по делото. С решение на Софийския апелативен съд, началната дата на неплатежоспособността е изтеглена назад – 24.04.2012 г.

През декември 2015 г. Видинският съд е обявил “Фанти Г” в несъстоятелност”, ограничил правомощията на органите за управление, наложил е общ запор върху имуществото и е постановил да започне осребряване. Приетите вземания на КТБ, която се присъединява на по-късен етап, са в размер на 42 548 651 лв. През май 2016 г. КТБ като кредитор, притежаващ над 69% от приетите вземания, е наложила смяна на синдиците Борис Борисов и Мариян Нейков с Росен Милошев.

Обезпечения

Морска ипотека, залог на предприятието и залог на ДМА

Актуално състояние: Несъстоятелност

гр. Видин 3700, Южна промишлена зона, Комплекс бензиностанция, административна сграда, стая 3, ет. 2

Ваня Йорданова
Теодор Йорданов

Синдик:
Росен Георгиев Милошев

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. Видин 3700, Южна промишлена зона, Комплекс бензиностанция, административна сграда, стая 3, ет. 2

Ваня Йорданова
Теодор Йорданов

Илия Йорданов