Евробилд София АД

Основна Информация

Основана е през 2013 г. и осем месеца по-късно получава заем, разпределен към ТЦ-ИМЕ. Вземанията от КТБ са обезпечени с валидна ипотека. Открито производство по несъстоятелност

ЕИК

202544458

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

39 253 508 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

39 116 600 лв.

Приети вземания:

51 572 715 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

22 486 710 евро (43 980 182.02 лв.)

Свързани лица

“Евробилд 2003”, “Сагара Трейд”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Евробилд София” е създадено през 2013 г., като първият едноличен собственик “Омикрон” апортира жилищна сграда с ресторант на ул. “Панайот Волов” и офис сграда на ул. “Искър” и апартамент в друга сграда на ул. “Искър” в София, както и Базалтов цех с бетонов възел и дворно място в Оряхово, оценени на 18 670 640 лв. Месец по-късно – на 16.5.2013 г., като едноличен собственик е вписан “Евробилд 2003”. За целта на 26 април 2013 на “Евробилд 2003” е разрешен кредит от 10.7 млн. евро. В края на 2013 г. то прехвърля 90% от капитала и поне до 17 юни 2014 г. мажоритарен собственик е “Сагара Трейд”, представлявано от близкия до Цветан Василев Здравко Босаков, а “Евробилд 2003” остава с 10%.

Към отпускането на кредита изпълнителен директор е Теодора Танева, която също е директор на “Евробилд 2003”, “Родина Тауър”, ИПК “Родина”, “Краун Медия”, “ТЦ Инвест”, “Си Ди Дивелопмънтс”, “ТЦ – ИМЕ” и “Болкан Глас”.

След фалита на банката по тяхна молба са заличени членът на СД Юлия Илиева и изпълнителния директор Тихомир Иванов. Иванов е от разграничилите се свидетели на прокуратурата. Така от 30.1.2015 г. дружеството е оставено с един член на СД без представителна власт.

Дружеството има един заем от КТБ в размер на 20 млн. евро, отпуснат на 30.09.2013 г. Средствата от него са преведени на “Евробилд 2003”. От доклада на AlixPartners става ясно, че след това 35.5 млн. лева (18.1 млн. евро) се прехвърлят на ТЦ-ИМЕ, което използва по-голямата част, за да финансира плащане в размер на 32.5 млн за “Кръшър” (SPV на ВТБ) по “сделка за суап на капитал на БТК / Виваком”, както и 9.2 млн. евро са отишли за погасяване по кредит, дължим от “Ти Си Инвест” към КТБ.

А други 2.6 млн. лева са допринесли за погашения по заем на “Бургас Мийт” към KTБ.

Докладът на Временната парламентарна комисия посочва, че има учредена валидна ипотека върху 25 апартамента, 7 ателиета, 9 офиса, 67 паркоместа и ресторант върху имоти на ул. “П. Волов” и ул. “Искър”. Приложена е обезценка от 90%.

Видно от Имотния регистър на 30 октомври 2015 г. е наложена възбрана върху имотите в София по реда на ГПК (не е посочено по чие искане), а през февруари 2016 г. по иск на НАП е наложена възбрана върху цеха в Оряхово.

В началото на 2016 г. съдебен изпълнител изнесе на публична продан редица от ипотекираните офиси и апартаменти, но продажбата бе спряна по искане на КТБ.

На 30.5.2016 г. КТБ е депозирала молба за несъстоятелност, а на 23.2.2017 г. е открито производство по несъстоятелност с начална дата на свръхзадължеността: 31.3.2014 г. (датата на усвояване на кредита). Назначен е временен синдик – Ванко Митов.

Според счетоводната експертиза към 31.12.2013 г. “Евробилд София” е разполагал с общо активи на стойност 57.553 лв., но ДМА (според апортната вноска 18.7 млн. лв.) не са били достатъчни да покрият задължението към КТБ на стойност над 42 млн. лева.

Обезпечения

Валидна ипотека върху ресторант, апартаменти, ателиета, офиси и паркоместа В София

Актуално състояние

гр. София 160,  р-н Красно село, ул. “Ами Буе” № 8

“Сагара трейд” – 90%, “Евробилд 2003” – 10%

Виктория Георгиева Иванова – член на СД

Ванко Митев – синдик

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 160,  р-н Красно село, ул. “Ами Буе” № 8

“Сагара трейд” – 90%, “Евробилд 2003” – 10%

Теодора Танева – изпълнителен директор
Виктория Георгиева Иванова
Юлия Йорданова Илиева