Ем Проджект 1 ЕООД

Основна Информация

Основана е през 2012 г. и е свързана с финансирането на БТК и НУРТС.

ЕИК

202205080

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

47 422 723 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

47 509 067 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

29 024 981 евро (56 767 928.59 лв.)

Свързани лица

НУРТС, “Бромак Телеком Инвест”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

5.575 млн. лв.

(обявено за недействително)

Подробно

“Ем проджект 1” ЕООД е създадено на 01.10.2012 г. Дружеството няма оперативна дейност за 2012 г. и 2013 г. Съгласно представения финансов отчет към 31.12.2013 г. 92 % от активите, или 44 424 хил. лв., са представени като „други вземания“. Не е получена достатъчно информация относно паричните потоци на дружеството и източниците за погасяване на кредита. На 5 август 2014 г. то е прехвърлено на Ванко Дошев, който е едноличен собственик на много компании и е съден за имотни измами, а седалището е преместено във Велико Търново.

По данни на КОНПИ усвоени са следните два заема:

– 01.10.2012 г. в размер на 10 230 000 евро за финансиране покупката на акции;
– 03.10.2012 г. в размер на 12 300 000 евро за закупуване на дълготрайни активи. С анекс №1/27.09.2013 г. размерът на кредита е увеличен от 12 300 хил. евро на 25 650 000 евро. (Според обвинителния акт обаче са одобрени три усвоявания по този анекс – за 9 млн. евро, 3.4 млн. евро и 3 млн. евро).

Според кратка бележка в доклада на AlixPartners кредитът в размер 10.2 млн. евро, усвоен на 1 октомври 2012 г., е преведен на НУРТС, оттам на НУРТС “Диджитъл” за различни плащания към доставчици и институции.

Според КОНПИ заемът от 12.3 млн. евро е преведен на “Афлик България” ЕАД и е послужил за увеличението на капитала на “Бромак Телеком Инвест”.

Този заем от 03.10.2012 г, според обвинението към Цветан Василев е с цел “финансиране на ТВ 7, ББТ, Фина Ц ЕООД и Бромак ЕООД, извършване на банков превод към КТБ АД с основание “във връзка със сделка с ЦК, прехвърлител VTV Capital Plc, емитент Nortern Lights Bulgaria”, и обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател Ем Проджект 1 ЕООД, както и на Никкомерс 01 ЕООД, Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Карне М ЕООД, Риъл Естейт Проджектс ЕООД, Дивал 59 ЕООД и Акванада ЕООД”. Със същата цел през 2013 г. е подписан анекс, по който са усвоени 15.4 млн. евро при условията на револвиране.

През 2013 г. НУРТС България встъпва като съдлъжник по дълга по част от кредитите (за 32.53 млн. евро).

С влязло в сила решение на СГС от 13.3.2017 г. извършеното на 25.11.2014 г. прихващане с активно вземане в размер на 5.575 хил.лева, придобито с договор за цесия, сключен с „Б.Т.К.“ ЕАД, е обявено за недействително по отношение на кредиторите.

Обезпечения

Невалидни (според временната парламентарна комисия)

Състояние към 1 май 2017 г.

гр. Велико Търново 5005
ж.к. Колю Фичето, ул. “Колоня товар” № 5, ет. 1

Ванко Борисов Дошев

Ванко Борисов Дошев

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618, район р-н Красно село, бл. 199, ет. 1, офис 1
тел.: 029550222

Марина Александрова Радева

Марина Александрова Радева

5 000 лв.