Дрослиан България ЕООД

Основна Информация

“Дрослиан” бе основен акционер в “Баранко” – най-големият собственик на “Юрий Гагарин”. Кредитът бе погасен чрез прихващане, което заличи обезпечението. Прихващането е отменено на първа инстанция.

ЕИК

202432886

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

19 743 257 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

18 737 611 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Свързани лица

“Юрий Гагарин” АД, “Баранко”, “Дисентиа България”, “Булгартабак холдинг”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

16.8 млн. лв.

Подробно

“Дрослиан” е компанията, чрез която бе придобит най-големият дял от “Юрий Гагарин” – фабриката за производство на цигарени гилзи и опаковки. Става дума за дела от 49% на “Баранко”. “Дрослиан” придоби “Баранко” на 27 февруари 2013 г. срещу 5.8 млн. евро.

Но от пролетта на 2015 г. контрол над “Баранко” има “Булгартабак холдинг”. Тогава дъщерните му фабрики “София БТ” и “Благоевград БТ” придобиха съответно 34% и 31%, а “Дрослиан” остана миноритарен съдружник.

През декември 2015 г. контролираната от Делян Пеевски “НСН Инвестмънт” официално придоби по-малкия дял от 18% в “Юрий Гагарин” (чрез “Комсо Тобако”, дотогава притежание на Desentia Limited), който по-късно продаде на “Дореко”.

“Дрослиан България” е собственост на едноименното дружество, регистрирано в Белиз през 2012 г. То е представлявано от Евстратиос Менелау и Тула Пеца (виж Документи), които са бенефициенти на няколко дружества, регистрирани в ОАЕ през лятото на 2013 г. с акционери Zainral Limited и Latstral Limited (Panama Papers). През 2013 г. офшорката е взела решение за учредяване на българското си дружество, като е упълномощила Борислав Иванов Борисов от Пловдив да действа по усмотрение по всякакви въпроси, свързани с това дружество.

Менелау е и секретар на “Сиболе Сървисис Инкорпорейтид”, Панама. Регистрационните документи, включително начинът на упълномощаване на българския представител, показват доста прилики между двете дружества. Менелау е свързан и по друга линия със Zainral Limited – акционер в “Гресатик” (Белиз), което придоби “МДМ Линкс” и “Кей Ти Ес Инвест” ЕООД – двете дружества, към чиито сметки в ПИБ през пролетта на 2014 г. бяха трансферирани 67 млн. лева от Хедж Инвестмънт България.

Компанията има един кредит от 1 март 2013 г., за който има много малко официална информация, тъй като тя не присъства в нито един от докладите, посветени на КТБ. Кредитът, който към затварянето на КТБ е бил на стойност над 18.7 млн. лева, е обезпечен с 492 хил. акции на “Юрий Гагарин” АД. Смята се, че по този начин е финансирана покупката на 49% от “Юрий Гагарин”. Другата половина от сделката е финансирана от ПИБ чрез “Дисентиа”. Тази компания притежаваше “Комсо Табако”, преди то да бъде придобито от “НСН Инвестмънт” на Делян Пеевски в началото на 2016 г. (виж Свързани материали).

Въпреки това,  КТБ не е успяла да се удовлетвори от обезпечението. На 30 октомври 2014 г. е направено прихващане с ПИБ, която е придобила вземане на стойност 16.8 млн. лева. Това е информация, която се потвърждава и от отчета на дружеството за 2014 г., който показва задължения за 16.8 млн. лева.

На 8.2.2017 г. по иск на КТБ СГС обяви това прихващане за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на банката.

Отчетът за 2015 г. показва приходи от едва 4000 лв.

Обезпечения

Акции от “Юрий Гагарин” АД

Актуално състояние

София 1700
р-н Красно село
ул. “Дойран” № 10

Droslian Limited – Белиз

Борислав Борисов

100 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1700
район р-н Красно село
ул. “Дойран” № 10

Droslian Limited – Белиз

Борислав Борисов

100 лв.