Domo Retail S.A.

Основна Информация

От 2011 г. компанията, която оперира верига магазини за техника в Румъния е сменила няколко пъти собственика си, а впоследствие и името. Част от дейността е прехвърлена на ново дружество Domo. Преименувано на Family Home Concept.

Фирмен номер

J14/958/1994

J40/8493/2015

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

22 521 361 лв.

Кредити при затварянето на банката(20.06.2014 г.):

29 198 351 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

16 459 402 евро и 2 047 335 щ.д. (35 870 136.64 лв.)

Свързани лица

Avarike, Domtech Holding, Техномаркет

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

140619 лв.

Подробно

“Домо Ритейл” първоначално е било собственост на “ТехномаркетДомо НВ” (TechnomarketDomo NV), Холандия. През май 2012 г. то е придобито от Niebuhr, Швейцария, на което е отпуснат заем от 27 млн. евро от КТБ, след което КТБ прехвърля заеми, които е дала на TechnomarketDomo – от 19.1 милиона евро и на “Техномаркет” – 6.5 милиона евро към Niebuhr. Последното изплаща неизплатените заеми на TechnomarketDomo и “Техномаркет”. В замяна Niebuhr получава 99,99% от дяловото участие в “Домо Ритейл” (1 323 499 акции) и 100% от дяловото участие в “Техномаркет” (170 900 обикновени акции по 10 лева). Една акция от “Домо Ритейл” е била прехвърлена на “Техномаркет”.

През декември 2012 г. Domtech получава заем от 33 млн. евро, от които 30.2 млн. евро са били използвани за закупуване на 1,323,499 акции в “Домо Ритейл” от Niebuhr и акции от “Техномаркет”. Така се изчиства дългът на Niebuhr. А през март 2013 на Avarike е отпуснат заем от КТБ на стойност 15 млн. евро, от които 12.6 млн. евро били използвани за закупуване на същите 1,323,499 акции на “Домо Ритейл” и вземането на Domtech. Общо дългът на “Домо” е 214 млн. лв. към края на 2015 г. по информация от румънски медии. Румънската компания има 75 – 90 магазина според различни източници. Румънското дружество притежава още акции в Digistore SRL – Италия, K and K Electronics Romenia и Covalm S.A. (33.39%).

В края на 2014 г. собственик на Domo става Еуген Петров – австрийски гражданин. Името е сменено на Family Concept SRL. През август 2015 г. Samsung Electronics Romania е подало молба в Букурещ за несъстоятелност на бившето Domo Retail SA. Към иска са се присъединили Banca Transilvania SA и др. кредитори. Има иск и на Dante International SA, собственик на eMAG (виж тук)

Според публикации в местната преса, която цитира и прессъобщение на “Домо” във връзка с иска, компанията, която оперира магазините и сайта domo.ro, не е тази, чиято несъстоятелност се иска. Според тези публикации брандът се държи от Domo SRL – основано като Digistore SRL (виж горе), преименувано и преместено в Румъния. Негови акционери са GCI GLOBAL CAPITAL INVESTMENTS LIMITED (кипърска офшорка, регистрирана през ноември 2014) – 99.99852% и Еуген Петров. Администратор е Ким-Харалд Кьолнер (германски гражданин, роден в Южна Корея). То също влезе в процедура по банктут (виж тук)

Дружеството има шест заема – пет за оборотни средства и един за развитие на търговската мрежа. Изглежда заемите са ползвани по предназначение, но дейността е била губеща. През 2014 г. оборотът нараства до 612 млн. леи  (264 млн. лева), но загубите достигат 72 млн. леи (31 млн. лв.).

Не са известни действия за събиране на вземанията от КТБ (н).

Обезпечения

Особен залог на стоки в оборот в избрани магазини, особен залог на вземания по застраховки на стоки и залог върху вземания по банкови сметки в Румъния

Актуално състояние

Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, Bucuresti sector 2, RO 020337

Еуген Петров

Състояние към 20 юни 2014 г.