Странд Бургас АД

Основна Информация

“Странд Бургас” е верига магазини за облекло и обувки и оперира едноименния търговски център в Бургас.

ЕИК

148049129

Кредитна история

Кредити при затварянето на банката:

74 321 539 лв.

Кредити към края на 2013:

76 452 359 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

42 431 004 евро (82 987 830.55 лв.)

Свързани лица

“Зет Би Си” ООД, “Вивес” АД, “Юникорн Ритейл Груп”, Ryca Asset Management – Панама

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Странд Бургас” стои зад първия мол от открит тип. По различни оценки в центъра са вложени над 40 млн. евро, като част от тях бяха осигурени от КТБ.

Той е собственост на “Вивес” (34%), свързано с КТБ и “Зет Би Си” (66%). Към момента на фалита на КТБ “Вивес” е собственост на Александър Цветков и Бисер Лазов. Но протоколът от общо събрание, проведено през декември 2014 г., разкрива, че акционери са Николай Брейчев (90%) и Кирил Тодоров. Брейчев е управител на “Принт Инвест 1” и съдружник в “Сомали интернешънъл груп”, където управител е Веселин Бушев.

Под наем са били отдадени 55% от площите на мола, а основен наемател е “Юникорн ритейл груп”, свързан с акционерите. “Юникорн” при създаването си е собственост на панамската офшорка “Адастра Пропърти Сървисис С.А.”, след това на “Зет Би си”, а преди фалита на КТБ като акционер влиза и “Вивес”. В момента това дружество е собственост на “Вивес” и панамската офшорка “Райка Асет Мениджмънт”, представлявана от Лъчезар Колев (управител на “Лега арт” с богат опит в приватизацията).

Според доклада на AlixPartners обаче, преводите от сметките на “Странд Бургас” в КТБ са основно за захранване на трансфери към “Евробилдинг Инженеринг” ООД.

Има иск за несъстоятелност с начална дата 2.10.2015 г. Развлекателният център, ипотекиран в полза на КТБ, е обявен за принудителна продан като след два неуспешни търга началната цена пада до 12 млн. лева. На това ниво, което е под възстановимата стойност, съгласно доклада на одиторите, също няма заявен интерес. Публичната продан е по искане на Община Бургас, която обаче се нарежда след ипотекарния кредитор. Освен ипотеката на КТБ, има и ипотека в полза на VFT – Лондон.

Обезпечения

Ипотека върху Мол Странд

Актуално състояние

София 1407, ул. “Златен Рог” № 22, Лозенец

Няма данни „Зет Би Си” и “Вивес” да са променили участието си

Всички директори са заличени по тяхна молба

2 753 500 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1407, “Златен Рог” № 22, Лозенец

„Зет Би Си” (66%) и “Вивес” (34%)

Мариела Михайлова Остенд – изпълнителен директор
Дейвид Кауърд – изпълнителен директор
Александър Атанасов Цветков – изпълнителен директор
Венета Костадинова Николова
Андрю Къртис Еванс

2 753 500 лв.