Интерхотели АД

Основна Информация

“Интерхотели” АД е свързана с бившето “Генимекс Ойл”, а финансовите отчети разкриват влошено финансово състояние. Открито производство по несъстоятелност.

ЕИК

104055707

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

22 051 652 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

23 509 140 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

16 091 341 евро (31 471 927.47 лв.)

Свързани лица

“Ди енд Ди Джи Инвест”, “Ди енд Ди Джи Петрол Продуктс” (“Генимекс Ойл” АД) , “Джи Еф Груп”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Интерхотели” стопанисва бившия Гранд Хотел, Велико Търново. Създадено е през 1991 чрез преобразуване на държавната фирма “Интерхотел Велико Търново”. Приватизирано е от “Балкантурист Елит”, тогава част от “Мултигруп”, а през 2006 г. то го продава на “Генимекс Ойл”.

Основен акционер е “Ди енд Ди Джи Петрол Продуктс” (бившето “Генимекс Ойл” АД) – 98.47% , а “Джи Еф Груп” (с предишно наименование “Генимекс Груп”) има 0.68%. Акциите се търгуват на БФБ.

И мажоритарният акционер, и “Интерхотели” са в тежко финансово състояние.

До 2015 г. има натрупана загуба от 48.482 млн. лева. Тя идва от перото Други разходи през 2014 г. (47.6 млн. лева). През 2015 г. дейността е редуцирана, като приходите от продажби са едва 41 хил. лева.

“Ди енд Ди Джи Петрол Продуктс” е фирма на ловешкия бизнесмен Георги Георгиев. Тя, както и „Ди енд Ди Джи Инвест (“Генимекс Инвест”) имат задължения към КТБ на обща стойност 12.5 млн. лева. На 25.05.2016 по иск на “Финира” ЕООД, към който се е присъединила КТБ, “Ди енд Ди Джи Петрол Продуктс” е обявено в несъстоятелност.

“Ди ен Ди Джи Инвест” също е в несъстоятелност по иск на “Кепитъл Сити Пропъртис”, към който се е присъединила КТБ.

Чрез Стела Иванова дружеството е свързано и с “Джи Еф Груп” (“Генимекс Груп”) – друг длъжник (8.2 млн. лева), за който КТБ е поискала несъстоятелност. “Интерхотели” има един неизплатен кредит от 2010 г. на стойност 23.3 милиона лева.  Той е обезпечен със залог върху имоти на дружеството и на “Генимекс Ойл”, както и със залог на ДМА. Според доклада на временната парламентарна комисия ипотеката е редовно учредена, но върху имотите на дружеството са вписани възбрани преди учредяване на ипотеката, а ипотеката върху имоти на “Генимекс Ойл” е втора поред.

През 2015 г. КТБ е подала молба за обявяване в несъстоятелност. “Кепитал Трейдинг” ЕООД и “Интерхотелс Кар”, а впоследствие – Си Ес Пи Фънд Мениджърс” ООД ,”Домино” ЕООД и “Рейнолдс Интернешънъл Инвестмънтс” ООД и са се присъединили като кредитори.

На 24.11.2016 г. е обявена неплатежоспособността на “Интерхотели” с начална дата 1 юни  2014 г. и е открито производство по несъстоятелност.

Обезпечения

залог върху имоти на дружеството и на „Генимекс Ойл”, залог на ДМА

Актуално състояние: В производство по несъстоятелност

Плевен 5800, бул. “Св.св. Кирил и Методий” № 18, ет. 1, ап. 1
тел.: 601000, Email: office@interhotelvt.bg

„Ди енд Ди Джи Петрол Продуктс” – 98.47% , „Джи Еф Груп” – 0.68%.

Стела Петкова Иванова
Радостин Иванов Иванов
Селим Хюсеин Търнаксъз

Елвира Гроник Танчева – синдик

1 775 426 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

Велико Търново 5000, ул. “Александър Пенчев” № 2
тел.: 601000, email: office@interhotelvt.bg

“Генимекс ойл” – 98.47%, “Генимекс груп” – 0.73%

Атанас Петков Папазов
Георги Петков Георгиев
Рангел Румянов Стойчев

1 775 426 лв.