Аркус АД

Основна Информация

“Аркус” е приватизирано предприятие, основен производител на оръжия.

ЕИК

129007079

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013 г.:

33 651 385.85 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

57 125 714.53 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Свързани лица

“Дунав лизинг”, “Аркус България”, “Аркус Агро”, “Аркус-Строй”, “ОК Олимп”, гр. Омуртаг.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

22.8 млн. лв., 4.6 млн. евро и 5.8 млн. щ.д.

Подробно

Предприятието е основано през 1965 г. и понастоящем в него са заети около 2,000 души. Произвежда пистолети и други оръжия.

Приватизирано е през 1999 г., като в момента 74,32% се държат от “Аркус България” АД с основен акционер Банко Банков. Това е РМД, което купи 55% от военния завод за 12 млн. долара. Изпълнителният директор Банко Банков е в управата на други предприятия, включително “Автомотор Корпорация”.

През 2010 г. “Аркус” купи една трета от “Тексимбанк” – дял, който продаде година по-късно на фирми, свързани с “Химимпорт”.

“Аркус” има приходи от 99 млн. лв. през 2015 г. при 43 млн. лева през 2014 г.  Инвестира в редица свързани дружества, чрез които диверсифицира дейността си.

Дружеството има два кредита от КТБ – 5 млн. евро и 43 млн. долара (главници), по които са правени погашения до затварянето на банката.

КТБ е завела искове срещу прихващанията.

Обезпечения

Вземания по договори за изпълнение на поръчки, материални запаси и блокиран депозит в банката

Актуално състояние

гр. Лясковец, ул. “Васил Левски” № 219

Аркус България – 74,32%
Банко Банков – 12,77%
Дочо Караиванов – 12.68%
и др.

Маргарита Иванова Станева
Дочо Георгиев Караиванов – изпълнителен директор
Банко Георгиев Банков – изпълнителен директор

25 587 744 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. Лясковец, ул. “Васил Левски” № 219

“Аркус България” и физически лица

Маргарита Иванова Станева
Дочо Георгиев Караиванов – изпълнителен директор
Банко Георгиев Банков – изпълнителен директор

24 673 896 лв.