Екип Публикации на Любомир Христов

Любомир Христов

0 МНЕНИЯ 0 КОМЕНТАРИ
Председател на Управителния съвет на Институт на дипломираните финансови консултанти Д-р Любомир Христов, сертифициран финансов консултант (ChFC) е съосновател и председател на Институт на дипломираните финансови консултант (ICFC) и съветник на Българската национална асоциация на потребителите. Мисията на ICFC облагодетелства отделни потребители чрез поддържане на стандарти за компетентно и етично финансово консултиране и насърчаване на професионалното обслужване в най-добрия интерес на физическите лица и семейства. Бил е член на Консултативна група на заинтересованите в Европейския банков регулатор (2011-13) и е бил член в експертна група по финансово образование, към Европейската комисия (2008-11). Като съветник на изпълнителния директор на Световната банка във Вашингтон (1995-2000), г-н Христов, специализира в изготвянето на позиции на банката по финансирани от нея реформи във финансовия сектор в Централна и Източна Европа и в световен мащаб. Той служи като главен изпълнителен директор на Централния депозитар (2007-08), през което време успява да приложи в България Кодекса за поведение на Асоциацията на Европейските Централни Депозитари. Д-р Христов е бил главен икономист и член на Управителния съвет на Българската народна банка (1990-94). Преди това е преподавл няколко курсове по икономика, включително по Пари и банково дело, в Университета за национално и световно стопанство в София, България (1980-1990 г.). В момента д-р Христов е член на Световния съвет на Асоциацията за финансово планиране на САЩ и председател на нейната Гео-фокус група за Европа, Африка и Близкия изток. Той има докторска степен от Университета за национално и световно стопанство и ChFC от Американския колеж в Брин Мор, Пенсилвания, САЩ.

Няма материали

Държавата КТБ

Купете »