Екип Публикации на Кристиан Таков

Кристиан Таков

0 МНЕНИЯ 0 КОМЕНТАРИ
Кристиан Таков (1965) е роден в София, България където получава правното си образование. Получава своята магистърска степен по право в Софийския университет (1992), степен Magister Legum (LLM) в Хамбург, Германия (1995) и докторска степен в Софийския университет (1997). Кристиан Таков е сътрудник по програмата Александър фон Хумблодт в Хамбург (2004-2006 г.). От 1992 г. е асистент в Софийския университет, от 1996 г. е главен асистент. От 1997 г. насам Кристиан Таков е водещ лектор по гражданско право в Университета на Велико Търново (България), а след хабилитацията си през 2009 г. оглавява катедрата по семейно и наследствено право в Юридическия факултет на Софийския университет. Сегашната му сфера на интереси покрива гражданско право обща част, договорно право, наследствено право и сравнително право. Той е автор на повече от 20 публикации и 3 монографии. Последната - "Доброволно представителство" - се занимава с проблемите на представителството в българското законодателство в сравнителен план, както и на "Метод за разрешаване на гражданскоправни казуси" с теоретични и практически въпроси, свързани с правната методология. Кристиан Таков също работи като правен съветник и арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Участвал е в Надзорния съвет на Държавната агенция за следприватизационен контрол (2000-2004) и в Законодателния съвет към Българския парламент (2000- 2001 и 2006-2008 г.).

Няма материали

Държавата КТБ

Купете »