Екип Публикации на Георги Ганев

Георги Ганев

0 МНЕНИЯ 0 КОМЕНТАРИ
Георги Ганев е икономист и програмен директор по икономически въпроси в Център за либерални стратегии в София, България. От 2003 г. той е асистент в Стопанския Факултет на Софийския Университет. От 2005 г. е председател на УС на Българската Макроикономическа Асоциация. Интересите му са в областта на макроикономиката и паричната теория и политика, политическа икономия, икономика на прехода, икономика на растежа и развитието, нова институционална икономика. В университета преподава курсове по въведение в макроикономиката, пари и банково дело и по нова институционална икономика. Последните публикации на Георги Ганев са в: Der Donauraum, издадения от Routledge том “The political economy of reform failure” под редакцията на Матс Лундал и Майкъл Уайзън, и East European Politics and Societies.

Няма материали

Държавата КТБ

Купете »