Transperancy Book„Оценка на системата за почтеност на банковия сектор в България“ (изд. “Изток-Запад”) е изследване, провокирано от един от най-значимите случаи на злоупотреби през последните две десетилетия в България – фалитът на КТБ, четвъртата по големина банка. След кризата от 1996–1997 г., когато една трета от банките фалираха и на практика банковият сектор на страната бе сринат, това е вторият случай, в който огромен финансов ресурс „се изпарява“, а негативните последици засягат широк кръг от инстутиции, публични и частни субекти.

Възникването на периодично повтарящи се кризи във финансовата сфера, с многоаспектни отражения върху обществения, икономическия и политическия живот, мотивира Асоциация „Прозрачност без граници“ да търси системен отговор на проблема и да погледне отвъд конкретния случай. Настоящата „Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България“ се основава на аналитичния подход на международната антикорупционна организация Transparency International „Национална система за почтеност“, който оценява по ясно дефинирани критерии капацитета, функционирането и начина на управление на сектори и институции с ключово значение в противодействието на корупцията.

Изследването се базира на анализ на законодателството и на практическите действия на изследваните институции, на широк кръг от документални източници, доклади, оценки, медийни публикации, интервюта с експерти и публични личности, които са имали непосредствени наблюдения и досег със „случая КТБ“. То отразява опит за формулиране на безпристрастна обективна оценка на функционирането на системата от надзорни институции в банковия сектор в периода 2009–2014 г., но наред с това преследва и друга цел – да послужи като отправна точка за политики и стратегически действия, които да дадат адекватен системен отговор на констатираните дефицити.

Разгледана през тази призма, настоящата публикация изразява стремежа на Асоциация „Прозрачност без граници“ не само да предотврати бъдещи кризи от подобен характер, но и да даде своя принос за институционалното укрепване на системата от надзорни институции в България.

„Оценка на системата за почтеност на банковия сектор в България“ е 480-странично издание. Цена 22 лв. Издава “Изток-Запад”.

Книгата можете да намерите тук.

Проектът „КТБ: какво се случи?“

Книгата е част от проекта „КТБ: какво се случи?“, в който основни партньори са Център за либерални стратегии, програма „Достъп до информация“ и асоциация „Прозрачност без граници“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“, Форум за международен диалог „Бруно Крайски“, Балкански тръст за демокрация и Европейската инициатива за стабилност.

В рамките на проекта през януари 2016 г. е създаден сайтът www.ktbfiles.com, който съдържа:

• Пълна хронология на събитията от създаването на КТБ през 1994 г. до затварянето на банката през 2014 г., а и след това – до края на 2016 г.

• „Радар“ – специален инструмент, който сканира медийното пространство всеки ден и качва онлайн материалите по темата. Всеки посетител на сайта може да търси материали чрез него.

• Секция с документи, свързани с КТБ.

• „КТБ Топ 100“ – цялостен анализ, базиран на документи на стоте най-големи кредитополучатели на банката (или над 80% от кредитното портфолио), който показва колко пари са получили тези дружества, за какво са ги използвали, какво е актуалното състояние на фирмите и на активите, придобивани с парите от банката.

След „Оценка на системата за почтеност на банковия сектор в България“ или „Държавата КТБ“ и предстои публикуването на още една книга по проекта „КТБ: какво се случи?“.