Някой точи зъби за Камен бряг

Докато синдиците на фалираната Корпоративна търговска банка - Кристи Маринова и Ангел Донов "проспиват" изтичането на апетитни нейни имоти, от които може да бъде попълнена масата на несъстоятелността, "водовъртежът" на продажбите на обявените в несъстоятелност заради затварянето на банката фирми, също поглъща акти
Вид източник
Print Media
Източник
Банкер