БНБ започва да събира надзорни такси от банките от 2021 г.

Централната банка планира да наема още служители в звената за надзор и преструктуриране БНБ възнамерява да премине към модела на ЕЦБ на финансиране на надзорната си дейност, като ще събира такси от търговските банки за целта. Това става ясно от съвместна публикация на подуправителите на БНБ Радослав Миленков и Калин Христо ...
Автор
Николай Стоянов
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
capital.bg - new