Само във Фрог: ДАНС твърди, че не вижда финансовите потоци в банките /документи/

Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не е установила нито едно от многобройните нарушения на банковата практика... Агенцията не е осигурила никакви собствени източници на информация. По същество нейната дейност се е ограничавала до разглеждане и преразказ на официални доклади на БНБ, общодостъпни в интернет. Пок ...
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
Frognews.bg RSS