ИНСТИТУЦИИ

СЕДМИЦИТЕ, 2020 СЕДМИЦАТА НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ14.09 – 20.09    Най-често свързваме името на Николай Хайтов с книгата му „Диви разкази“ – едно наистина уникално явление в нашата литература. Някакси отбягваме, или по-набързо споменаваме за блестящата му есеистична книга „Шумки от габър“, и като че ли забравяме, че няма друг писате ...
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
pa-media.net RSS