Досиетата FinCen: България е високорискова държава, в която лесно се перат пари

България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ. Агенцията, известна съкратено като FinCEN, е разузнавателното звено, което стои в основата на глобалната система за борба с прането на пари. Така наречените До ...
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
Bivol.bg RSS