Банков надзор 2 в 1

Банковият надзор е малко като канализацията - ако работи добре, никой не се сеща за него, но когато нещо се затлачи, проблемът изведнъж става важен за всички. В България това се случи през 2014 г. със затварянето на КТБ и логично в последващите години темата кой и как трябва да регулира банките е на по-преден план в обществения днев ...
Автор
Николай СТОЯНОВ
Вид източник
Print Media
Източник
Капитал