15 милиарда лева външен дълг на сметката на ГЕРБ

След няколко дни мълчание на 16 септември финансовият министър Кирил Ананиев се похвали с думите "Изключителен успех" за емитирането на нов външен дълг чрез продажба на еврооблигации на международните пазари. И от гледна точка на самата процедура вероятно Ананиев е прав. Оценката на някои финансови експерти е, че действи ...
Автор
Атанаси ПЕТРОВ
Вид източник
Print Media
Източник
Банкер