Главните прокурори на демокрацията

Форматът па прокуратурата - единна и централизирана структура, в която всички прокурори са подчинени на главния, до голяма степен означава, че институцията ще е първообраз на своя началник. При Татарчев прокурорите гуляеха на една маса с мутрите, при Филчев имаха мустаци, при Велчев - тридневна брада, и т.н. Как изглеждаше в дейс ...
Автор
Йово НИКОЛОВ, Момчил МИЛЕВ, Росен БОСЕВ
Вид източник
Print Media
Източник
Капитал