Банките, които не можеха да фалират

Според евроентусиастите влизането в ERM II ще гарантира бъдещето на българските кредитни институции. Според опита до момента не е съвсем така От 13 юли българският лев е част от валутно-обменния механизъм ERM II - прословутата "чакалня" за еврозоната, а от 1 октомври България ще стане официално част от т. нар. "банков съюз" - ...
Автор
Константин ТОМОВ
Вид източник
Print Media
Източник
сп. Bulgaria On Air