Краде се като за последно

Правата логика е да мислиш, че управленската мафия би трябвало да се сапикяса от уличното недоволство. Кривата логика обаче доказва, че крадиите на и около държавната софра сапикясване нямат. Не знам как Отровното трио мисли да изпълни Заявката си за разнообразяване на протестите и съм наясно със страховете на шайката да не се ...
Автор
Огнян СТОЙЧЕВ
Вид източник
Print Media
Източник
Банкер