Съдия Костадинова, пуснала Брендо на свобода, осъди Соня Колтуклиева

След близо 3-годишен процес, започнал на 17 октомври 2017 г., журналистът Соня Колтуклиева вчера беше осъдена от съдия Костадинка Костадинова от СГС на 1 година условно и 3 години изпитателен срок заради 6 750 лева “невнесени данъци”, според обвинението на прокуратурата, предаде 5Gmedia. На последното заседание по делото на 24 юли проку ...
Автор
tonino
Оригинална статия
Вид източник
Blog
Източник
pensioner.site RSS