Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски": По-добре да се изчака за еврозоната

Моята позиция за присъединяването на България към еврозоната е да се изчака. Румъния, Полша, Унгария и Чехия също са длъжни по договорите си за членство в ЕС да встъпят в зоната на еврото, но изчакват по техни си съображения. Част от моите аргументи: България е дори в по-изгодна позиция за присъединяване към зоната от тези страни ...
Вид източник
Print Media
Източник
сп. Икономика