Доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и член на фискалния съвет: Нека да се чува гласът на експертите

Подкрепям присъединяването на България към еврозоната, това е доброто бъдеще за страната с по-добрата финансова перспектива за нас. В аргументите "за" ще включа очакването за по-силно присъствие на чуждестранни инвеститори у нас и позитивното влияние върху външната търговия. Преминаване към еврото означава пренастройв ...
Вид източник
Print Media
Източник
сп. Икономика