Синдиците на КТБ започват да продават финансови активи

Във връзка с решение на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), уведомяват, че започват процедура по продажба на съвкупност от финансови активи, включваща притежаваните от банката 51% от капитала на Управляващо дружес ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg