Банките вземат от нула до 20 лв. за разплащателна сметка

Конкуренция на банковия пазар у нас все пак има. Това се вижда ясно при прегледа на таксите на различните финансови институции. Сравнението вече е по-лесно, след като БНБ най-сетне изпълни свой ангажимент и пусна сайт за сумите, които банките събират за най-разпространените услуги за физически лица - откриване, водене и закрива ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg