БНБ разреши вливането на ТБ „Виктория“ в „Инвестбанк“

?Инвестбанк? ще стане универсален правоприемник на всички права и задължения, включени в имуществото на ТБ ?Виктория?, от момента на вписване на вливането в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съобщи пресцентърът на централната банка. припомня, че банката на Петя Славова придоби 100% от акц ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg