БНБ разреши вливането на ТБ "Виктория" в "Инвестбанк"

Българската народна банка разреши вливането на Търговска банка "Виктория" в "Инвестбанк".   В съобщението от Централната банка не се упоменава цената на сделката.   Сделката ще стане факт след вписването ѝ в търговския регистър, уточняват от БНБ.   За продажбата на "Виктория" от синдиците на КТБ бяха отваряни няколко процедури,
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg