ВАС: Три закона противоречат на конституцията

Законите за частната охранителна дейност, банковата несъстоятелност и съдебната власт съдържат противоконституционни разпоредби. Това пише в становища, гласувани от пленума на Върховния административен съд по трите казуса, които ще се разглеждат в Конституционния съд.Законът за изменение на банковата несъстоятелност, и ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg