Муравей Радев: Увеличение на бюджетните заплати дърпа и тези в стопанския сектор

Но голямата разлика между най-високите и най-ниските доходи може да се намали устойчиво преди всичко с по-добро образование и по-висока квалификация на работната ръкаУ нас и до днес се страхуваме да направим реформи в публичния сектор и в правосъдната система ado.vbg.slave(9); Икономиката ни има потенциал  ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg