17 български компании продължават да се нареждат сред 500-те най-големи в ЦИЕ

Общият оборот на българските компании в класацията достига 18,552 млрд. евро, с което бележат ръст от близо 2 млрд. евро в сравнение с предишната година. Нетната им печалба пък възлиза на 724 млн. евро, което е около 2,5 пъти по-голяма спрямо 2016 г. Тогава нетната печалба бе в размер на 287 млн. евро. Това показва класацията на Coface, която с ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg