Калинката - цар, безхаберието – господар

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати. Настоящите седмици са много лоши за правителството. Не само се стовариха ред проблеми върху гражданите, породени от управленски действия и бездействия, ами се вижда и върху каква бутафория е построена кадровата му йерархия. Чувствот ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg