ИПИ: Промените в Закона за банковата несъстоятелност са противоконституционни

Последните изменения в Закона за банковата несъстоятелност, които предполагат ретроактивно действие и са свързани с фалита на КТБ, бяха определени от Института за пазарна икономика (ИПИ) като противоречащи на Конституцията. Става дума за текстове, приети от Народното събрание, през февруари 2018 година. Те позволяват обявява ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg